Zorgcomplex Nieuw Graswijk Assen

Strukton Worksphere heeft het zorgcomplex Nieuw Graswijk in Assen gerealiseerd. Het appartementencomplex biedt huisvesting aan 66 jong- dementerenden en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Vormgeving, logistiek en inrichting zijn niet alleen gericht op efficiency, maar juist ook op het welbevinden van de mensen die er werken en verblijven.

Opdrachtgever:
Interzorg
Locatie:
Assen
Markt:
Zorg
Activiteit:
Ontwikkeling en Realisatie
Interzorg_Nieuw_Graswijk_1 (1)
Nieuw Graswijk - gebogen gangen
Interzorg_Nieuw_Graswijk_1 (3)
Nieuw-Graswijk - frontoffice keuken
Nieuw Graswijk - fitnesstuin

Residentieel én geborgen

Het project Nieuw Graswijk in Assen is een locatie van Interzorg waar psychogeriatrische zorg wordt geboden aan jong dementerenden en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonzorglocatie stond voorop de wens dat de toekomstige bewoners trots op ‘hun’ gebouw zouden zijn. In het ontwerp is daarom gezocht naar een residentieel voorkomen met een vriendelijke, uitnodigende uitstraling. Als grondvorm is bijvoorbeeld gekozen voor een kromming als van geopende armen. 

Clever technology ondersteunt

Basis van de woonomgeving is het eigen appartement van de bewoner, dat met gemiddeld 42 vierkante meter ruim bemeten is. Elke bewoner beschikt over een eigen woonslaapkamer met pantry, badkamer en toilet. De bewoner richt deze in met meubels en gebruiksvoorwerpen naar persoonlijke smaak en behoefte.
Het creëren van geborgenheid voor de bewoners, het stimuleren van zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten van zorgcomplex Nieuw Graswijk. Er wordt gewoond in een omgeving waar gezondheids- en veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk zijn weggenomen en waar techniek het wonen mogelijk maakt, zonder aanwezig te zijn.
De bewoners van Nieuw Graswijk bepalen zelf hoe zij hun dagen doorbrengen.De veelheid en variatie in ontmoetingsruimtes - binnen én buiten - bieden de kans om aansluiting te zoeken bij gelijkgestemde mensen.

Herontwikkeling

Bijzonder aan Nieuw Graswijk is dat bij de herontwikkeling van de oude locatie, die grotendeels grondgebonden was, is gekozen voor stapelbouw, waardoor grond kon worden vrijgemaakt om kavels te creëren voor particuliere woningbouw.

Door de opbrengsten van de kavelverkoop werden gelden verkregen om de zorg in Nieuw Graswijk (onder andere grotere appartementen met een hoogwaardiger afwerkniveau) en het sociale karakter ervan (open structuur, restaurant met kok, sportfaciliteiten onder begeleiding van fysiotherapeut) naar een hoger niveau te tillen.

“Details: 21.030m2 bruto vloer oppervlak, 66 zorgappartementen, 23 vrije sector woningen, 67 parkeerplaatsen (900 m2)”

Het resultaat is een nieuwetijds woonzorglocatie, waar bewoners zoveel mogelijk regie over hun leven hebben en zo min mogelijk het stigma van hun aandoening ervaren. De situering van Nieuwe Graswijk als centraal onderdeel van een kleine woonwijk, middenin het sociale leven in het zuiden van Assen, waar vrijwilligers deze bewoners graag en vaak in opnemen, draagt hier sterk aan bij.

Whitepaper

We streven ernaar om gebouw, techniek en eindgebruiker perfect op elkaar aan te sluiten. Want het gaat om nut, noodzaak én gebruikerservaring. Hoe ervaren bewoners het gebouw, het klimaat en licht? Hoe reduceren we stress en maken we van een zorgcomplex een 'healing environment'?

Download whitepaper

Nieuw Graswijk ligging-LR

We streven ernaar om gebouw, techniek en eindgebruiker perfect op elkaar aan te sluiten. Want het gaat om nut, noodzaak én gebruikerservaring. Hoe ervaren bewoners het gebouw, het klimaat en licht? Hoe reduceren we stress en maken we van een zorgcomplex een 'healing environment'? 

Download