Spoorzone Delft

In Delft zal Strukton de afbouw van het nieuwe Station realiseren. Gebruik makend van verschillende materialen verzorgt Strukton de afwerking van de muren, vloeren en plafonds van het perron in de oostbuis van de tunnel, de ondergrondse fietsenstalling en de mezzanine (platform dat verbinding biedt tussen perrons,fietsenstalling en stationshal). Verbindingen tussen de verschillende verdiepingen worden aangebracht in de vorm van trappen, roltrappen en liften. Veiligheid voor de reiziger wordt gewaarborgd in de vorm van nooduitgangen, vluchtroutes en rookschermen.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Delft
Markt:
Mobiliteit
Activiteit:
Realisatie en renovatie
Spoorzone Delft_aug 2013 (1)
Spoorzone Delft_aug 2013 (2)
Spoorzone Delft mei 2013
SpooorzoneDelft2
SpoorzoneDelft1
Beeld interieur2

Bijzonderheden

Het werken aan dit project is bijzonder omdat er op een relatief klein oppervlak in het hart van Spoorzone Delft nauw samengewerkt moet worden tussen de verschillende aannemers die in het stationsgebied werkzaamheden uitvoeren voor verschillende contracten.

Ad Balm, Entiteitsdirecteur Strukton: `De complexiteit van dit werk zit hem in de vele tegelijk lopende en dicht op elkaar volgende projecten in een relatief klein gebied. Boven ons de realisatie van het Stadskantoor, de ruwbouw van de tunnel, de installaties en het aanleggen van de sporen door Strukton Rail. Het is aan Strukton om al deze werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, zodat de werkzaamheden vóór de testfase zijn afgerond.`

Planning

Het uitvoeren van de werkzaamheden duurt ongeveer een jaar.

Na het plaatsen van het stalenframe in april 2013 worden de afbouwwerkzaamheden vanaf september 2013 weer opgepakt: plaatsen trappen, glazenloopbrug van mezzanine naar fietsenstalling, afbouw fietsenstalling incl. fietspoint, aanbrengen van aluminium plafondelementen, tunnelwand geluidsisolatie, betonvloeren en de afmontage van alle benodigde installaties. Op 19 september 2014 worden de werkzaamheden afgerond. Aansluitend begint een testperiode van enkele maanden.

Meer informatie

Minister President Mark Rutte bezoekt Spoorzone Delft

CPi3vv4RZHE