Amsterdam Airport Schiphol

Alle reizigers op Amsterdam Airport Schiphol maken nu gebruik van de centrale security controle. De door Strukton Worksphere overlaagde G-pier en het ermee verbonden nieuwe GH-gebouw spelen hierin een belangrijke rol. Met kennis van techniek en innovatieve materialen ontwikkelde Strukton Worksphere deze verblijfsruimtes om reizigers op Schiphol een veilige, comfortabele en duurzame reiservaring te bieden.

Opdrachtgever:
Amsterdam Airport Schiphol
Locatie:
Amsterdam
Markt:
Mobiliteit
Activiteit:
Realisatie en renovatie
027300_SO_2012_12_schiphol_Gpier int_c3_3
027300_SO_2012_12_schiphol_Gpier int_c1_3
027300_SO_2012_12_schiphol_GH gebouw int_c1_2
Schiphol - innovatief glas

Werkzaamheden

Strukton Worksphere nam zowel de bouwkundige als de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden van de overlaging van de G-pier en de nieuwbouw van het GH-gebouw voor zijn rekening.

In het GH-gebouw is een centrale securitycontrole voor de transferpassagiers vanuit de G-pier gemaakt. Onder het GH-gebouw komt ook een businjectiepunt. In de nieuwe G-pier en het GH-gebouw zijn diverse innovaties toegepast. Er is veel aandacht besteed aan het comfort voor de reizigers. Hiervoor zijn o.a. de volgende innovaties toegepast:

  • een speciaal klimaatplafond dat de behoefte aan kunstmatige (led)verlichting tot een minimum beperkt
  • innovatieve beglazing die de instroom van teveel zonlicht (en hiermee warmte) verhindert zonder reizigers het uitzicht te ontnemen

 

Fr7QsjxHAqo

Coördinerend hoofdaannemer

Daarnaast trad Strukton Worksphere op als coördinerend hoofdaannemer van alle partijen die bij de inrichting van de G-pier en het GH-gebouw betrokken waren. De werkzaamheden aan de pieren en de terminal startten begin 2013 en zijn in juni 2015 opgeleverd.

Innovatief

Met kennis van techniek en innovatieve materialen ontwikkelde Strukton Worksphere comfortabele lichte verblijfsruimtes om reizigers op Amsterdam Airport Schiphol een veilige, comfortabele en duurzame reiservaring te bieden. Een vernieuwend klimaatplafond en innovatieve beglazing dragen hieraan bij.

Innovatieve miljoenen stippeltjes

De beglazing en het klimaatplafond hangen met elkaar samen. Licht en zicht betekenen glas, maar met enkel glas wordt het binnen snel te warm, zeker als hier ook nog eens honderden passagiers tegelijk voorbij komen. Zonwering zou het zicht beperken, dus heeft Strukton Worksphere samen met de architect en leverancier een laag tússen het glas ontwikkeld, die uit miljoenen minuscule stipjes bestaat. Van buiten zijn deze wit, waardoor ze licht weerkaatsen. Van binnen zijn ze zwart, waardoor het menselijk oog ze nauwelijks registreert. Zo ontstaat de beleving van een volledig glazen wand, terwijl alleen op ooghoogte werkelijk vrij uitzicht naar buiten is. Dit speciale glas is in Europa nog niet eerder toegepast, en was dus een primeur voor zowel Amsterdam Airport Schiphol als Strukton Worksphere.

Vernieuwend klimaatplafond

Temperatuurschommelingen als gevolg van zonlicht, buitentemperatuur en bezoekersstromen worden opgevangen door een klimaatplafond dat de binnentemperatuur zo constant mogelijk houdt. Dit plafond heeft Strukton Worksphere laten voeren met spiegelende panelen, zodat licht zoveel mogelijk weerkaatst wordt, waardoor kunstmatige verlichting nauwelijks nodig is.

Veiligheid

Amsterdam Airport Schiphol verplaatste de securitylocaties bij de gates op de luchthaven om daarmee zowel het reis- en verblijfcomfort voor reizigers als de efficiency te vergroten. De door Strukton Worksphere overlaagde G-pier en het ermee verbonden nieuwe GH-gebouw spelen hierin een belangrijke rol.

Door securitycontroles niet meer bij de gates plaats te laten vinden, wordt ook voor de toekomst voldaan aan Europese wet- en regelgeving. Zo kan Schiphol op een vloeiende manier een groeiend aantal reizigers blijven bedienen. Reizigers die vanaf Schiphol naar landen buiten het Schengengebied vertrekken, worden vanaf juni 2015 op een centrale plek gescreend en niet langer vlak voor het boarden, aan de gate. Transferpassagiers die op Schiphol nog een security check moeten ondergaan worden in de nieuwe situatie (vanaf juni 2015) via een aparte route naar de centrale security controle geleid. Hierdoor verdwijnt de onnodige screening van transferpassagiers die op de luchthaven van vertrek al afdoende zijn gescreend.