Rotterdamse zwembaden - ESCo

De gemeente Rotterdam heeft het gehele beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden voor de komende tien jaar uitbesteed aan Strukton en Hellebrekers Technieken. Het betreft het eerste onderhouds- en energieprestatiecontract in Nederland. De Rotterdamse gemeentelijke zwembaden worden energiezuiniger, de CO2-uitstoot gaat omlaag en de water- en luchtkwaliteit gaat omhoog.

Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Locatie:
Rotterdam
Markt:
Recreatie
Activiteit:
Service, beheer en onderhoud
Besparen_zonder_te_betalen_ESCo 3430x406
Wilgenring_Glijbaan
Wilgenring_Recreatiebad
Wilgenring_Wedstrijdbad_Banen
Wilgenring_Wedstrijdbad_platforms

ESCo

Voor dit project heeft Strukton een zogenaamde Energy Service Company (ESCo) opgericht. De ESCo ontwerpt en realiseert de energiebesparende maatregelen, zorgt voor de financiering ervan en garandeert de energiebesparing. Daarnaast is de ESCo sinds 1 april 2011 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden van Rotterdam. Hellebrekers Technieken levert hieraan een belangrijke bijdrage als specialist op het gebied van zwembadtechniek.

De zwembaden zijn het eerste cluster van het Rotterdams Vastgoed dat op deze manier wordt verduurzaamd. De maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente geen extra geld. Het project wordt kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de looptijd van het contract (2011-2021).

Meerwaarde PPS

  • Energiebesparing: dit contract levert een besparing van 34% op de energiekosten (ten opzichte van de energierekening van 2009). Dit komt neer op een bedrag van € 3,4 miljoen Netto Contante Waarde. Hieruit worden de investeringen voor energiebesparende maatregelen bekostigd.
  • Verhoging van het comfort in de zwembaden door een verbetering van de water- en luchtkwaliteit in de baden.
  • Betere dienstverlening door efficiënt onderhoud aan gebouwen en installaties: het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam besteedt het gehele beheer en onderhoud inclusief de daarbij behorende risico’s van de negen zwembaden voor de komende tien jaar uit aan Strukton. Dit levert een gegarandeerde besparing op van 15% op de onderhoudskosten.
  • Unieke financieringsconstructie: Strukton heeft de financiering geregeld voor de investering in energiebesparende maatregelen. De jaarlijkse rentekosten en aflossingen worden betaald uit de door de gemeente uit te keren jaarlijkse vergoeding voor de daadwerkelijk gerealiseerde energiebesparing. Het is een prestatieafhankelijke vergoeding gebaseerd op de gegarandeerde energiebesparing.

Duurzaam

Veel vastgoed kent een onnodig hoog energieverbruik. Strukton wil met de toepassing van de ESCo-formule de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen en structureel verbeteren van de kwaliteit van vastgoed in Nederland.

Verduurzamen zonder zelf te betalen

nHcRYBEJdIo

ESCo in beeld

lFeYI4GOU6o