Nationaal Muziekkwartier

Het Nationaal Muziekkwartier, gelegen in het centrum van Enschede, huisvest met een bruto vloeroppervlakte van ruim 20.000 vierkante meter, diverse podia voor theater en muziek, oefenruimtes, muziek- en dansopleidingen. In 2011 heeft Strukton Worksphere het twintigjarig prestatiecontract voor technisch beheer, preventief- en correctiefonderhoud gegund gekregen.

Opdrachtgever:
Gemeente Enschede
Locatie:
Enschede
Activiteit:
Service, beheer en onderhoud
muziekkwartier
Theater-Enschede-9
nationaal_muziekkwartier_Enschede_Hoofdfoto-1024x717

Energie besparen

De gemeente Enschede wil in 2031 twintig procent energie bespaard hebben ten opzichte van peiljaar 2011. Dan moet ook dertig procent van de energie uit duurzame bronnen komen.

Sinds 2011 verzorgt Strukton Worksphere het prestatiegerichte beheer en onderhoud van het Nationaal Muziekkwartier Enschede. Dit zorgde voor een flinke energiereductie én een gezonder gebouw. Inmiddels gebruikt Strukton Worksphere data om onderhoudswerkzaamheden te voorspellen. “Datamanagement in relatie tot techniek wordt steeds belangrijker bij een prettige en gezonde werk- en leefomgeving in gebouwen.”

Strukton PULSE

Tijdens Building Holland 2017 tekende de gemeente Enschede voor de inzet van Strukton PULSE om verder te verduurzamen.

De gecombineerde inzet van de Strukton PULSE modules Installatie, Energie, Comfort en Onderhoud gaat aan deze verduurzaming een belangrijke bijdrage leveren. Naast besparingen op energieverbruik en onderhoud, zal in de nabije toekomst ‘predictive maintenance’ een verdere optimalisatie brengen. Door het voorspellen van verstoringen kunnen deze worden voorkomen, wat het gebruikersgemak en -comfort ten goede komt.

Duurzaam Gebouwd

Lees het hele artikel in Duurzaam Gebouwd of lees de verkorte versie online.