Montaigne Lyceum Den Haag

De nieuwbouw voor het Montaigne Lyceum in Ypenburg is het eerste gebouwgebonden pps-project in Nederland. Het betreft een dbfm contract voor 30 jaar. Lucas Onderwijs, de gemeente Den Haag en de ministeries van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen en Financiën besloten gezamenlijk om te onderzoeken of pps bij scholenbouw in Nederland voordelen oplevert. Uitgangspunt hierbij was: meer focus op de onderwijstaak. De school is in 2006 in gebruik genomen.

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag en Lucas Onderwijs
Locatie:
Ypenburg, Den Haag
Markt:
Onderwijs
Activiteit:
Ontwikkeling
Fietsenstalling_Montaigne_Lyceum
Buitenkant_Montaigne_Lyceum
Binnenkant_lokaal_Montaigne_Lyceum
Montaigne_Lyceum_klaslokaal

Algemeen

Strukton is als onderdeel van TalentGroep Montaigne verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, inrichting, onderhoud, financiering, beheer en de exploitatie van de school. TalentGroep is een krachtenbundeling van bedrijven (Strukton, Imtech en ISS Facility Services) die een allesomvattende onderwijsvoorziening realiseren. Het Montaigne Lyceum is gebouwd voor 1200 leerlingen.

Beweegredenen om te kiezen voor een pps waren:

  • meer tijd voor onderwijs
  • hogere kwaliteit voor hetzelfde bedrag
  • de mogelijkheid om te profiteren van creatieve ideeën uit de markt
  • meer zekerheid over de uitgaven op de langere termijn

Bijzonderheden
Het project is winnaar van de PPF Award 2006 in de categorie 'Best European Project to Reach Financial Close'.

Meerwaarde pps

Meerwaarde pps

  • Uit evaluatieonderzoek van Ernst & Young blijkt dat dit pps-project een kwalitatieve meerwaarde én een financiële meerwaarde van 16% heeft opgeleverd ten opzichte van een traditionele aanbesteding. 
  • Het ontwikkelde gebouw (vloeroppervlak circa 9100 m²) sluit aan bij de specifieke onderwijskundige visie van het Montaigne Lyceum. Er wordt gewerkt in leerdomeinen; grote, multifunctionele ruimtes waarin leerlingen alleen of in groepjes allerlei activiteiten kunnen uitvoeren. 
  • De school wil graag een onderdeel zijn van de omgeving waarin zij zich bevindt. TalentGroep heeft hieraan invulling gegeven door ruimten in de school beschikbaar te stellen aan derden. Ouders, verenigingen en andere organisaties kunnen gebruik maken van de verschillende voorzieningen, zoals de drie gymnastiekzalen, het theater en de verschillende vergaderruimten.