A2 Maastricht

De verkeersintensiteit in Maastricht is enorm. De Groene Loper lost dit grote verkeersprobleem van Nederland op en smeedt de stad Maastricht weer tot één geheel. Consortium Avenue2 gaat dit project voor Maastricht realiseren.

Opdrachtgever:
Projectorganisatie A2 Maastricht
Locatie:
Maastricht
Markt:
Mobiliteit
Activiteit:
Ontwikkeling
Bouwkuip en verkeer A2_Pro
Inrijden viaduct A2 A79_Pro
Graafwerk Geusselt oktober 2012
Luchtfoto Geusselt november 2012
Collage_A2
Wegfasering A2 Maastricht
Maastricht_Avenue2_project carousel_520x355 (1)

Omschrijving

Project de Groene Loper is een integraal gebiedsontwerp. Een totaalplan voor stad en snelweg, voor fietsers, voetgangers en automobilisten, voor inwoners van vooral Maastricht-oost en voor bedrijven en hun werknemers en zakenrelaties.

Het resultaat is mede te danken aan de specifieke aanpak: Rijk en regio werken intensief samen. Er is geen kant en klaar plan aanbesteed, maar de markt is vroegtijdig betrokken in de planvorming. Om zo de markt uit te dagen hun maximale creativiteit, specialisme en enthousiasme in te brengen. En dat is gelukt met de Groene Loper. Het is een plan met een mooie belofte voor de toekomst: herstelde verbindingen en een prachtige inrichting van Maastricht-oost.

Tunnel

In de eerste fase zorgt consortium Avenue2 zorgt voor een unieke gestapelde tunnel onder de drukste weg door Maastricht.

De belangrijkste onderdelen van het plan de ‘Groene Loper’ van zijn:

 • volledige verknoping van A2 en A79;
 • nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en bedrijventerrein
  Beatrixhaven;
 • de ‘Groene Loper’: een groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers dat zich van Vaeshartelt naar Céramique door de stad slingert;
 • veel verkeerscapaciteit onder de grond: een gestapelde tunnel met 2x2 tunnelbuizen en een lengte van 2,3 kilometer;
 • op de tunnel een rustige, sociaal veilige parklaan, alleen voor bestemmingsverkeer;
 • een vastgoedplan met allure en flexibiliteit dat als vanzelfsprekend aansluit bij de aanwezige kwaliteit van de omgeving;
 • behoud van de Gemeenteflat aan het Koningsplein;
 • groen beboste stadsentrees Hertog van Brabant (Geusselt) en Prinsbisschop van Luik (Europaplein);
 • de landgoederenzone wordt gerevitaliseerd en bereikbaar gemaakt via een markante fietsbrug over de A2;
 • toepassing van beproefde bouwtechnieken;
 • goede bereikbaarheid tijdens de bouw: éénmalige omlegging van de A2;
 • de tunnelbouwtrein trekt als een rups van zuid naar noord over het tunneltraject;
 • duurzame, toekomstvaste oplossing van de lucht- en geluidsproblematiek, o.a. door de lange tunnel en de versprongen tunnelmonden;
 • impuls voor de lokale werkgelegenheid (de A2-school);

Ontwikkeling

In fase twee wordt gebied boven de tunnel ontwikkeld tot de Groene Loper.

Rondom de Groene Loper worden passende woontorens en kantoorgebouwen gerealiserd.

Parklaan: vastgoed alsof het door de jaren heen is ontstaan, passend in het hedendaagse straatbeeld.
Europaplein en Geusselt: markante kantoorvilla's en bij elk knooppunt een woontoren.

App A2 Maastricht

download

Altijd en overal op de hoogte met de app van A2 Maastricht.

Twitter

@A2_Maastricht