APX-regeling voor ESD-SIC

Voor ESD-SIC in Farmsum heeft Strukton Worksphere een APX-regeling ontwikkeld en ingeregeld. Deze module geeft sturing aan het elektriciteitsverbruik voor de productie van siliciumcarbide en dat op basis van de actuele energieprijzen. Met geautomatiseerde onderbrekingen in het energie-intensieve productieproces zorgt de APX-regeling ervoor dat ESD-SIC optimaal kan inspelen op de energieprijzen. Tijdens goedkope momenten kan ESD-SIC meer elektriciteit verbruiken en gedurende dure momenten wordt het elektriciteitsverbruik vermeden dan wel te gelde gemaakt door elektriciteit te verkopen, hetgeen de energiekosten beheersbaar maakt.

Opdrachtgever:
ESD-SIC
Locatie:
Farmsum
Markt:
Industrie
ESD-SIC-website
ESD-SIC-terrein-1429514666-01
ESD-SIC productieproces

Proces

ESD-SIC in Farmsum, onder de rook van Delfzijl, produceert het halffabricaat siliciumcarbide. ESD-SIC is de meest milieuvriendelijke en energiezuinigste siliciumcarbide-producent ter wereld.

Siliciumcarbide wordt onder andere toegepast op schuurpapier, op slijptollen, in dieselroetfilters voor auto’s en vrachtwagens en als toeslagmiddel voor gietijzer. In de productieovens van ESD-SIC worden hoogzuiver zand en petroleumcokes opgewarmd tot 2.500 graden, waarbij siliciumcarbide ontstaat. 

Energiemanagement

Dit energie-intensieve productieproces daagt ESD-SIC, als meest milieuvriendelijke en energiezuinigste siliciumcarbide- producent ter wereld, continu uit om het energiekosten- management te optimaliseren.

Vooral de hoge temperatuur in de ovens, die op het uitgestrekte buitenterrein steeds opnieuw worden opgebouwd, vraagt veel (elektrisch) vermogen. ESD-SIC is met een aansluitvermogen van 60 megawatt dan ook een van de grotere energieverbruikers in Nederland. De mogelijkheden om de energiekosten te drukken, zijn beperkt doordat het elektriciteitsnet ter plekke geen directe toegang biedt tot goedkopere stroom van buitenlandse markten.

Maatwerk software

Door de liberalisering van de energiemarkten werd ESD-SIC gedwongen om in te spelen op fluctuaties in de energieprijzen, die op basis van vraag en aanbod meerdere keren per uur veranderen. De engineers van Strukton Worksphere ontwikkelden hiervoor een softwaremodule die de energieprijzen van de Amsterdam Power Exchange binnenhaalt, inclusief afnameadvies, en op basis hiervan geautomatiseerd het productieproces aanstuurt.

Uiteraard is de besturing door de crew van ESD-SIC handmatig over te nemen als de omstandigheden hierom vragen, maar de module is intelligent genoeg om te weten op welke momenten de energietoevoer naar de ovens wel en niet onderbroken kan worden.

Het economisch rendabel draaien van bedrijven als ESD-SIC, die zo sterk afhankelijk zijn van de elektriciteitsprijzen, wordt door de APX-regeling in hoge mate positief beïnvloed.

Optimaliseren

De engineers van Strukton Worksphere werken al jaren samen met ESD-SIC voor de procesoptimalisatie op de locatie in Farmsum.

Eerder al werd de besturing van het afweegsysteem gemoderniseerd en gemigreerd. Dit systeem, dat de samenstelling van de zandmengsels regelt, heeft aansluiting op het SCADA-systeem dat de volledige procesgang van ESD-SIC bedient en monitort. Strukton Worksphere onderhoudt dit SCADA-systeem, inclusief de onderliggende hardware. Het SCADA-systeem is op afstand te benaderen door de engineers van Strukton Worksphere, die hierdoor gemiddeld nog geen drie keer per jaar op locatie hoeven te komen.

Samen werken aan optimalisatiekansen

De engineers van Strukton Worksphere zijn overigens een aanvulling op de technische dienst van ESD-SIC, die over eigen automatiseringsspecialisten beschikt. Met regelmatige inventarisaties zoeken deze technici van ESD en Strukton Worksphere gezamenlijk naar verdere optimalisatiekansen, waar de APX-regeling – inspelend op de wens om kosten te drukken en de kans van de sterk fluctuerende energieprijzen – een tastbaar resultaat met duidelijke meerwaarde is.