Duurzaam en geïntegreerd beheer & onderhoud bij Alliander

Voor netbeheerder Alliander voeren wij sinds 2013 beheer en onderhoud uit aan gebouwen en terreinen op veertig locaties verspreid over Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor preventief, correctief en vervangingsonderhoud. Alliander stuurt op output vanuit een regierol en heeft uitgesproken ambities wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is in het contract een verklaring tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opgenomen. Deze focust naast transparante managementrapportages onder andere op inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van een significante CO2-reductie.

Opdrachtgever:
Alliander
Locatie:
Arnhem
Markt:
Kantoren
Activiteit:
Service, beheer en onderhoud en exploitatie
moswand Alliander Arnhem - wjritman_170220_230

Verduurzamen

Met Strukton Worksphere en Kropman als vaste partners werkt Alliander aan de integrale verduurzaming van al haar vastgoed. De principes People, Planet en Profit vormen hiervoor de basis. Het vertrekpunt is een integrale benadering van diverse beheer- en onderhoudsdisciplines: werktuigbouwkunde, elektrotechniek en bouwkunde.

Doelstellingen worden gebaseerd op informatie als storingsgedrag, conditiescores en bedrijfszekerheid en vervolgens geprioriteerd aan de hand van comfort, CO2-reductie, circulariteit en kosten.

Ook social return on investment (SROI) krijgt invulling met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulariteit

Circulariteit is een hoofdthema in de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van Alliander. Bij elke geplande investering wordt gekeken welke materialen kunnen worden hergebruikt.

Grondstoffenpaspoort

Met de hoofdlocaties in Duiven en Arnhem voorop, krijgen alle Alliander-locaties uiteindelijk een grondstoffenpaspoort. Hierin wordt - uitgedrukt in kilo’s  - doorlopend bijgehouden welke materialen zijn verwerkt in de gebouwen en op de terreinen. Mocht een locatie in de toekomst worden gesloopt, dan is hierdoor precies duidelijk welke materialen teruggegeven kunnen worden aan de markt.

Sailliand

Na oplevering van de renovatie van Bellevue, de hoofdlocatie van Alliander in Arnhem, ging in januari 2016 een exploitatieperiode in van 10 jaar.

Strukton Worksphere en Kropman brachten het totale beheer en onderhoud hiervoor onder in samenwerkingsorganisatie Sailliand, met een eigen uitstraling en bedrijfskleding. Het contract is outputgericht op een manier die de opdrachtgever volledig ontzorgt. De dienstverlening omvat het totale beheer op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en bouwkunde (preventief, correctief en vervangingsonderhoud). Veel aandacht is er voor lokale duurzaamheid en circulariteit, met als einddoel een stimulerende en prettige werkomgeving.