Continuïteit voor MCH-Bronovo

Voor de continuïteit van de dienstverlening bij onze opdrachtgevers is een betrouwbare noodstroominstallatie onmisbaar. In de zorg al helemaal natuurlijk! Het afgelopen jaar verving Strukton Worksphere bij MCH-Bronovo (locatie Westeinde) de noodstroominstallatie. Een uitvoerige en ingewikkelde opdracht, waar veel kennis bij kwam kijken. Een mooi staaltje veiligheidsborging met techniek voor o.a. de spoedeisende hulp (SEH).

Opdrachtgever:
MCH-Bronovo, locatie Westeinde
Locatie:
Den Haag
Markt:
Zorg
Activiteit:
Service, beheer en onderhoud
MCH-Brononvo - nieuwe situatie
MCH-Bronovo - inregelen
MCH-Bronovo - vakmanschap

Kritische installatie

Vanzelfsprekend moest het MCH tijdens onze werkzaamheden dan ook vol in bedrijf blijven en moest noodstroom te allen tijde beschikbaar zijn.

De noodstroominstallatie van het Haagse ziekenhuis stamde uit 1978. Drie dieselgeneratoren met programmeerbare besturingen leverden elektriciteit aan het ziekenhuis op de momenten dat het openbare net uitviel. In 2013 lukte dat bij een stroomstoring niet voldoende. Onderdelen en software van het verouderde systeem waren niet meer beschikbaar; vervanging van deze kritische installatie was de enige optie. Een omvangrijke en complexe opdracht: twee nieuwe noodstroominstallaties (NSA’s) plaatsen inclusief nieuw besturingssysteem, een bestaande NSA geschikt maken voor het nieuwe besturingssysteem én een nieuw noodhoofdverdeelbord plaatsen om een vermogen van 2500 kVA aan noodstroom te verdelen over 8 achterliggende hoofdverdelers. Ook moest de installatie geschikt gemaakt worden voor kort parallel bedrijf, zodat deze belast getest kon worden.

Spanning

Onze grootste prioriteit was het waarborgen van de continuïteit voor het ziekenhuis en zijn kritische omgeving.

Om de noodstroominstallatie aan te sluiten en de besturing te vernieuwen, moesten we bepaalde onderdelen spanningsloos maken. Samen met het bouwbureau en de technische dienst van het ziekenhuis, vonden we mogelijkheden om in bepaalde tijdsperiodes de spanning af te schakelen. Deze periodes waren vooraf afgestemd. Uitlopen kon absoluut niet, want dan zou een operatie of behandeling niet door kunnen gaan. Onze grootste prioriteit was het waarborgen van de continuïteit voor het ziekenhuis en zijn kritische omgeving. Dat is gelukt!

Geslaagde test

Strukton Worksphere heeft een volledige test van de nieuwe installatie uitgevoerd. We schakelden de levering van energiebedrijf af, waardoor het ziekenhuis voor een minimale periode geheel in het donker was gehuld. De noodstroomaggregaten startten allemaal op binnen de afgesproken tijd en voedden het preferente deel van het ziekenhuis. Test én opdracht meer dan geslaagd voor Strukton Worksphere en MCH-Bronovo!”

MCH-Bronovo

Het MCH-Bronovo locatie Westeinde neemt regionaal, maar ook landelijk een belangrijke positie in.

De multiculturele patiëntenpopulatie van de Haagse binnenstad, een sterk ontwikkelde acute zorg en een aantal topklinische functies horen bij MCH-Bronovo locatie Westeinde. Het MCH-Bronovo kent vele opnames en behandelingen per dag. De spoedeisende hulp van dit ziekenhuis is de drukste van het land. Vanzelfsprekend moest het MCH-Bronovo tijdens onze werkzaamheden dan ook vol in bedrijf blijven en moest noodstroom te allen tijde beschikbaar zijn.