86 Regelkasten bij Fontys Hogescholen

Op veertien locaties van Fontys Hogescholen wordt tot en met 2018 gewerkt aan de ombouw of vervanging van 86 regelkasten van klimaatinstallaties. Bij deze werkzaamheden wordt het huidige Priva HX-gebouwbeheersysteem vervangen door de nieuwe generatie: Blue ID. Waar nodig worden omringende componenten vervangen. In sommige gevallen wordt de gehele regelkast vernieuwd. De technische medewerkers van Fontys worden gedurende deze operatie getraind in het werken met het nieuwe Priva-systeem. Strukton Worksphere verzorgt na oplevering nog vier jaar (met optie tot verlenging) het onderhoud aan de kasten en de apparatuur. De werkzaamheden gebeuren op veertien locaties in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Venlo. Al deze locaties hebben een gebouwbeheersysteem van Priva, een internationale leverancier van gebouwbeheertechnologie. Deze systemen zijn virtueel met elkaar verbonden en kunnen online bediend en beheerd worden. De ombouw en vervanging van de kasten wordt uitgevoerd door de meet- en regeltechnici van Strukton Worksphere. Zij zorgen onder andere dat er per kast een ontwerp en een elektrisch schema komt, dat componenten of zelfs complete kasten worden vervangen, dat de applicatiesoftware wordt vernieuwd en dat het technische personeel van Fontys wordt getraind in het werken met het nieuwe softwarepakket.

Opdrachtgever:
Fontys Hogescholen
Locatie:
Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Venlo
Markt:
Onderwijs
Activiteit:
Service, beheer en onderhoud
Fo0016409
Fo0000416
Fo0016413
Fo0000426
Fo0016421
Fo0016419
Fo0016422

Duurzaam

Fontys gebruikt Blue ID, aangevuld met enkele randpakketten, nadrukkelijk om de vastgestelde duurzaamheidsambities te realiseren.

Om dit te bereiken wordt data opgeslagen en geanalyseerd, zodat duidelijk wordt hoe de verschillende installaties presteren. Storingsmeldingen worden gegenereerd als zaken buiten de geprogrammeerde bandbreedte vallen, zoals te hoge of te lage temperaturen of een ketel die in storing valt. Deze meldingen worden doorgezet naar de technische dienst die de betreffende locatie onder haar hoede heeft. De vernieuwingen en aanpassingen van dit systeem, evenals het onderhoud zijn ondergebracht bij Strukton Worksphere.

Schoolvakanties

Fontys zet haar gebouwbeheersystemen actief in om de vastgestelde duurzaamheidsprestaties waar te maken, maar ook gebruikerstevredenheid is een belangrijke doelstelling.

Bij de onderwijsinstelling draait dit vooral om het accuraat invullen van vakantiedagen en kloktijden en zorgen dat installaties meedraaien met de openingstijden van gebouwen, die nog weleens willen wijzigen. In het reguliere onderwijsprogramma wordt bovendien avondonderwijs verzorgd, waardoor de installaties bijna zonder uitzondering tot tien uur ’s avonds draaien. De installaties die de klimaatcontrole van de twee serverruimtes aansturen, draaien zelfs 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Met zo’n 50.000 gebruikers (45.000 studenten en 5.000 medewerkers) is continuïteit van de primaire processen van groot belang. Om deze reden is bepaald dat de ombouw en vervanging van de regelkasten enkel in schoolvakanties mag plaatsvinden en dan ook nog eens met uitzondering van de kerstvakantie, als de staf van Fontys druk bezig is met de jaarafsluiting. Strukton Worksphere heeft hier de planning nauwgezet op aangepast: een team van vijf technisch specialisten werkt in één of twee ploegen het schema voor de komende drie jaar af: vier locaties in 2016, vijf in 2017 en nog eens vijf in 2018.

Europese aanbesteding

Mede vanwege de koppeling van alle gebouwbeheersystemen zette Fontys Hogescholen de ombouw en vervanging van de 86 regelkasten als een Europese aanbesteding in de markt. Hoewel de prijs een belangrijk criterium was, heeft het aanbestedingsteam van Fontys zich veel moeite getroost om de formulering van de opdracht dusdanig in te steken dat enkel betrouwbare en gerenommeerde bedrijven zich konden inschrijven. Het ging immers om proceskritische regelkasten en de opdracht behelst ook het trainen van medewerkers en het uitvoeren van onderhoud voor de komende 4 jaar, met een optie tot verlenging.

Voorbereiding is het halve werk. Met nulmetingen van alle kasten wordt voorkomen dat gaandeweg het project ongewenst meerwerk ontstaat en kan op voorhand worden bepaald van welke kasten enkel de componenten worden vervangen en welke kasten in hun geheel worden vervangen. Voor een aantal kasten wordt bovendien de vervangingsoptie uitgewerkt, zodat op basis van resterende levensduur en benodigde investering bepaald kan worden of vervanging een goede keuze is. Ook is rekening gehouden met het feit dat sommige nieuwe regelkasten zelfs in delen nog zo groot zijn, dat ze niet inpandig naar hun plek kunnen worden gebracht en er een hijskraan nodig is om dit transport te verzorgen.

De samenwerking op locatie gaat van start in de zomervakantie van 2016, als de regelkasten op de locaties Rachelsmolen en de Ds. Th. Fliednerstraat worden geüpgraded of vervangen. In de herfstvakantie zijn een derde locatie in Eindhoven en een locatie in Den Bosch aan de beurt. Hierna is het even wachten tot het project in de zomervakantie van 2017 voorgezet kan worden. Conform de afspraken monitort Fontys het werk doorlopend en vindt eens per jaar een beoordeling plaats. De voorbereidingen gingen in elk geval goed van start. Projectleider Bertrams van Fontys betoonde zich positief verrast door de weloverwogen en professionele optuiging van het project door Strukton Worksphere, dat voor een goede doorloop een team van vijf gespecialiseerde technici inrichtte. In één of twee ploegen werken deze mensen de komende drie jaar aan de ombouw dan wel vervanging van alle kasten, het herschrijven van de applicatiesoftware, de training van de technische dienst van Fontys en het voorkomende onderhoud aan de apparatuur en de kasten.