Richting toekomst

De trendscenario’s van OTIB schetsen vier windrichtingen voor de toekomstige rol van de installatiebranche. Vier ondernemers, waaronder Evert Lemmen (algemeen directeur Strukton Worksphere) delen welke kansen zij zien, de visie die zij hebben ontwikkeld en hoe zij het traject van visie naar werkvloer inrichten.

Nieuwe technologie, IoT, big data, duurzaamheid, circulaire economie, digitalisering veranderen de samenleving en daarmee ook de klantvraag van installatiebedrijven. Vijf hoogleraren bespreken deze trends én de gevolgen voor installatiebranche. Bekijk de films.

Toekomstscenario's

Voor deze fundamenteel veranderende wereld schetst brancheorganisatie Uneto-VNI vier verschillende rollen voor het installatiebedrijf van de toekomst. Word je integrator, creator, assembler of operator? Voor alle soorten bedrijven zal in de toekomst ruimte zijn. Wel verwachten klanten dat bedrijven duidelijker worden in het presenteren van hun specifieke producten- en dienstenpakket om antwoord te geven op de vraag 'wat kunt u voor ons betekenen?'.

“Het gaat er niet om of je groot of klein bent. Het gaat erom welke toegevoegde waarde je kunt leveren”

Evert Lemmen, algemeen directeur Strukton Worksphere

Vier ondernemers, waaronder Evert Lemmen delen welke kansen zij zien, de visie die zij hebben ontwikkeld en hoe zij het traject van visie naar werkvloer inrichten. Maak kennis met deze visie en bekijk de film. Of lees het hoofdstuk in het boek Energieke Discussies van IPV.  

Energieke discussies

boek IPV - afbeelding voorzijde

Interview in boek Energieke Discussies met Evert Lemmen. Energieke Discussies (pdf, 1396 kB) 

OTIB Trendfiles

de rol van de installateur

Richting Toekomst, een film over de toekomst voor de installatiebranche naar aanleiding van ontwikkelde scenario's.

Richting Toekomst