Platform Economie en Ruimte ontmoet Tweede Kamerleden

Het Platform Economie & Ruimte is een sectoroverstijgende ontmoetingsplek voor leiders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Deze ‘omdenkers’ willen hun kennis met anderen delen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan voor snellere innovaties. Het platform wil ‘doorbraken bereiken’ en zoeken naar ‘De Nieuwe Agenda’ met betrekking tot de gezondheidszorg. Gezien deze uitgangspunten een goede reden voor Strukton Worksphere om in gesprek te gaan.

Visiegroep zorg

Het platform onderscheidt diverse kopgroepen en visiegroepen. De Visiegroep zorg nam het initiatief om op dinsdag 18 november 2014 een ontmoeting te hebben met een drietal Kamerleden (PvdA, D66 en CDA). Robert Pet, Marktsegmentmanager Zorg bij Strukton Worksphere, was op uitnodiging bij deze ontmoeting aanwezig.

Ongevraagd vragen stellen

Dinsdag is de dag van het vaste vragenuurtje in de Tweede Kamer waardoor de Kamerleden van de PvdA en D66 helaas niet in de gelegenheid waren om de dialoog met het platform aan te gaan. Wel is gesproken met Martijn van Helvert, sinds een week benoemd tot Kamerlid voor het CDA. Martijn heeft infrastructuur als aandachtsgebied, maar is tevens bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de zorg. Het doel van de dialoog was het toetsen van de mogelijkheid om gevraagd danwel ongevraagd vragen te stellen, feedback te krijgen en/of nieuwe concepten te toetsen bij de landelijke politiek. Martijn van Helvoort is bereid om als groep en/of individueel het gesprek aan te gaan. Dat kan telefonisch, per mail of op afspraak. Voorstellen en suggesties van het platform, ongeacht van welk abstractieniveau, zal hij onder andere voorleggen aan collega Kamerlid Mona Keizer en bespreken binnen de fractie van het CDA.

Participatie in Visiegroep

Voor Strukton Worksphere, met speciale aandacht voor ons marktsegment Zorg, was deze ontmoeting een manier om ons netwerk uit te breiden naar de landelijke politiek. Met het verzoek van het platform of Strukton Worksphere wil participeren in Visiegroep Bouw en Exploitatie van Assets, kunnen we succesvol terugkijken op deze mooie eerste ontmoeting.

Verder praten?

Bent u geintereseerd in de aciviteiten van Strukton Worksphere in de zorg? Neem dan contact op.

Beeld platform economie 2
Beeld platform economie 1
Beeld platform economie 3