Kernwaarden

Bij Strukton Worksphere geven we dagelijks met 1700 man invulling aan onze missie ‘het creëren van prettige en gezonde werk, reis- en verblijfsomgevingen voor iedereen’. Dit doen we met alle kennis, kunde en ervaring die we in huis hebben. Gedreven en met passie waarbij de wens van onze opdrachtgever voorop staat. We werken vanuit de Strukton-brede kernwaarden: inlevend, initiatief en innovatief, oftewel ‘de drie i’s’.

Inlevend, initiatief en innovatief

Bij Strukton Worksphere werken we vanuit de Strukton-brede kernwaarden. Iedere dag geven we vorm en invulling aan de wereld om ons heen vanuit onze kernwaarden.

  • Inlevend: Strukton Worksphere verdiept zich in de vragen en de achterliggende behoeften van zijn gesprekspartners. Strukton toont oprechte betrokkenheid bij en een grondig inzicht in de eindgebruiker en zijn omgeving.
  • Initiatief: Strukton Worksphere overtreft de verwachtingen van zijn stakeholders door, gevraagd en ongevraagd, met voorstellen te komen en hen uit te dagen om samen te werken aan een beter alternatief.
  • Innovatief: Strukton Worksphere bedient zijn klanten met de meest innovatieve technologische oplossingen. We lopen continu voorop in de vernieuwing van samenwerkingsprojecten, processen, concepten en het toepassen van de nieuwste technieken.