CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Strukton heeft sinds 2010 het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder behaald.

Inzicht in CO2-footprint

Strukton heeft als doel om op 1 januari 2020 een vermindering van CO2-uitstoot van 15% te realiseren ten opzichte van referentiejaar 2009. Lees meer

CO2-reductie

Strukton heeft een CO2-reductieprogramma opgesteld om de eigen CO2-reductiedoelstelling te realiseren. Lees meer

Transparantie

Wij communiceren intern en extern over onze CO2-uitstoot en ons MVO beleid, onze ambities en onze initiatieven. Lees meer 

CO2-certificaat

Sinds juli 2010 is Strukton gecertificeerd voor niveau 5 op de CO2-prestatieladder. Lees meer