MVO

Bij het ontwerp van een werk houden we rekening met de levensduur ervan. Vanaf de start van de bouw tot de uiteindelijke sloop.

Denken in levensduur

In alle facetten van ons werk houden we rekening met de levensduur van het object. “Samen denken in levensduur” is ons motto, waarbij people, planet en profit de pijlers van ons beleid zijn. Hiermee dragen wij concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor de vraagstukken van onze klanten en de maatschappij. Wij doen dat zowel gevraagd als op eigen initiatief. Levensduur denken wil zeggen dat we in alle fasen rekening houden met de levensduur van het werk: de ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase.

Duurzaam doen

Veel van onze projecten dragen direct bij aan duurzaamheid en leveren dus maatschappelijke voordelen op. Zo wordt het milieu minder belast door:

Bij ons werk gebruiken we grondstoffen, veroorzaken we afval en CO2-uitstoot en vragen we veel van onze mensen. We doen dat op een bewuste manier: we werken voortdurend aan veiligheid, een beter milieu en inpassing in de omgeving. Door slim te ontwerpen gebruiken we minder grondstoffen en energie, zowel bij een project in aanbouw als wanneer het project in gebruik is genomen of gesloopt wordt. Dit zorgt uiteindelijk ook weer voor minder afval en CO2-uitstoot. Verder zetten we bij voorkeur recyclebare grondstoffen in, mits de kwaliteit niet onderdoet voor niet-gerecyclede grondstoffen.

Mensen maken het werk

Onze medewerkers zijn de schakel tot succes. We investeren veel in de veiligheid van onze medewerkers en in opleiding en training. Voor jonge talenten zijn er bijvoorbeeld het Strukton FIT-programma en de interne opleiding Strukton Jong Management. Daarnaast geven we steeds meer invulling aan social return: het bij onze projecten betrekken van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Duurzame initiatieven

Ook binnen Strukton zijn er verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Enkele voorbeelden:

  • Het programma ‘Duurzame mobiliteit’ raakt de grootste bron van Struktons CO2-uitstoot: het wagenpark. Maatregelen die vallen onder dit programma zijn e-Driver, Band op spanning, inzet van elektrische auto’s en het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer.
  • Via het programma 'Energiebesparing in eigen huis' verlagen we het energieverbruik van onze kantoorlocaties en in onze projecten.
Duurzaam_stopcontact
OV-fiets bij Strukton

Social return; denken in kansen

Qh_GfLr0XaU

Stofvrij werken

AiQBOPCZCOI