Contractvormen

Strukton maakt gebruik van verschillende contractvormen om de samenwerking met klanten optimaal te benutten. Voorbeelden van deze contractvormen zijn:

D&C (design & construct)

Contracten waarbij Strukton aan de hand van een pakket eisen een ontwerp opstelt en dit vervolgens ook bouwt.

DBFMO (design, build, finance, maintain en operate)

Geïntegreerde contracten waarbij ontwerp, bouw, beheer, onderhoud en financiering voor een langere periode (bijvoorbeeld 20, 25 of 30 jaar) aan Strukton wordt uitbesteed.

Pps (publiek-private samenwerking)

Pps is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen. De meest gangbare en meest uitgebreide vorm is een DBFMO-contract, waarbij een publieke opdrachtgever Strukton als marktpartij contracteert om voor een lange periode te ontwerpen, bouwen en beheren en de financiering te regelen..

Alliantie

Contracten waarbij opdrachtgever en aannemer optimaal samenwerken doordat zij samen de risico's van een project delen.

Energy Service Company (ESCo)

Een ESCo is een bedrijf dat speciaal wordt opgericht om te investeren in energiebesparende maatregelen. Dit bedrijf ontwerpt, financiert, realiseert én garandeert de verduurzaming van een of meerdere gebouwen. Zo is het mogelijk vastgoed te verduurzamen zonder dat de opdrachtgever hoeft te investeren.

Prestatiecontract

Overeenkomst waarbij afspraken worden vastgelegd over de prestaties. Het gaat om de resultaten en niet om de inspanning. Aan de hand van deze key performance indicatoren (kpi's) beoordeelt de opdrachtgever de kwaliteit van de dienstverlening.