Kleine stapjes, lange adem

De zorg staat aan de vooravond van een grote vastgoedtransitie. Ziekenhuizen worden compacter en flexibeler, en grote verblijfinstellingen en verzorgingshuizen maken plaats voor maatwerklocaties en levensloopbestendige woningen, zodat de zorg zoveel mogelijk in de thuisomgeving geboden kan worden.

Wat nu te doen met het verouderde vastgoed? En wat als de financieringsbehoefte voor herontwikkeling of nieuwbouw uit eigen middelen niet haalbaar is en ook de bank het laat afweten omdat er te weinig zekerheden tegenover staan?

Je zou verwachten dat zorginstellingen deskundige hulp van buitenaf op dit gebied verwelkomen, maar de praktijk is anders. Terwijl van patiënten en cliënten verwacht wordt dat zij zich overgeven aan en vertrouwen hebben in de expertise van een arts of specialistisch team, blijkt dat zorgbestuurders het zelf lastig vinden om marktpartijen te betrekken bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het zou een ideale combinatie zijn wanneer zorgbestuurders met marktpartijen om tafel gaan, om samen te bepalen hoe risico’s inzichtelijk en beheerst kunnen worden, om op die wijze complexe vastgoedvraagstukken op te lossen. Hierin willen wij ook op een risicodragende wijze met de zorg samenwerken. Bij voorkeur langjarig om daadwerkelijk de rol van partner bij strategische vraagstukken te kunnen vervullen.

Als Strukton Worksphere realiseren wij ons terdege dat het niet helpt om bestuurders te vertellen dat dingen anders moeten en dat wij het beter weten. In plaats daarvan kiezen we ervoor om samen met de bestuurder een stip op de horizon te plaatsen en hier vervolgens, onderbouwd met een doordacht op maat gemaakt concept, stap voor stap naar het einddoel toe te werken. Met de gerealiseerde besparingen kunnen wij dan weer zorgen dat nieuwe (off balance) investeringen gefinancierd kunnen worden.

Het succes dat hiermee behaald wordt kan elke bestuurder een positief imago opleveren. Is dit morgen geregeld? Nee, helaas. Het opbouwen van vertrouwen kost tijd. We beginnen daarom met kleine stapjes. Onze referenties van in de zorg en aanpalende sectoren zullen ons hierbij helpen.

Robert Pet

Robert Pet

+31 6 11 56 31 73

Marktsegment Zorg

Vlietland (7) [1]_activity carousel_564x375

Deze sector maakt in korte tijd dynamische en grote ontwikkelingen door.

Lees meer