24Safe: Samen scherp op veiligheid

24Safe is het veiligheidsprogramma van Strukton Worksphere.

Iconen 4oprij 2


Veel van onze werkzaamheden brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. We vinden het belangrijk dat iedereen veilig werkt aan onze opdrachten en niets is het waard om gewond door te raken. Veiligheid is meer dan het naleven van regels. Veiligheid betekent ook incidenten melden, zodat ze een volgende keer niet opnieuw gebeuren. Het gaat er om dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat we veilig kunnen werken. Want alleen als we samen scherp zijn op veiligheid kunnen we ongevallen voorkomen.


Onze ambitie is dan ook:
‘Niemand raakt gewond’.

 

Het is onze overtuiging dat niets wat wij doen het waard is om gewond door te raken. Veilig werken maakt integraal onderdeel uit van het vakmanschap van onze mensen en de mensen waarmee we samenwerken. Veiligheid is verankerd in de genen van onze organisatie. Veiligheid is voor ons een essentiële voorwaarde voor succes.

24Safe_payoff_RGB

“Begin niet met werken als de veiligheids- maatregelen niet bekend, gedeeld en georganiseerd zijn.”