Nieuws

Gegund: onderhoud aan gebouwen NS Onderhoud & Service

06 mei 2019

NS, Strukton Worksphere en Homij hebben de handtekeningen gezet onder een zesjarig onderhoudscontract aan werkplaatsen, magazijnen en terreinen van NS Onderhoud & Service.

Evert Lemmen tekent NS Onderhoud en Service - 1920 

Strukton Worksphere heeft 3 van de 4 percelen gegund gekregen. Hiermee is Strukton Worksphere verantwoordelijk voor het onderhoud in de regio’s Noord-West, Zuid-Oost en Noord-Oost. Homij gaat in de regio Zuid-West aan de slag. De werkzaamheden bestaan uit het preventief, correctief en vervangingsonderhoud van alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen van deze vastgoedportefeuille. Naast het genoemde onderhoud is Strukton Worksphere gevraagd voor deze percelen de basis op orde te brengen voor 31 december 2020. Dit betekent dat wij in deze periode alle panden en installaties inspecteren en op de gewenste conditie brengen.

De totale portefeuille telt ruim 480 objecten. Dit varieert van een afdak tot werkplaats en van container tot kantoorruimte. NS is eigenaar van deze objecten. Voorheen werd het onderhoud landelijk door meer dan 250 leveranciers uitgevoerd, met deze aanbesteding is dat teruggebracht tot twee partijen. Naast het feit dat het aantal leveranciers met deze overeenkomst is beperkt, is ook preventieve sturing georganiseerd door middel van meerjarige onderhoudsplannen. In deze onderhoudsplannen is de kwaliteit van het onderhoud afgestemd en de continuïteit van het proces geborgd.

De beheer- en onderhoudsteams van Strukton Worksphere zijn met veel plezier aan de slag.