Nieuws

B&O-contract voor Royal Philips panden op de HTC

01 mei 2018

Op 30 april is officieel het contract getekend tussen Philips Real Estate (PRE) en Strukton Worksphere voor het beheer en onderhoud van de Royal Philips panden op de High Tech Campus in Eindhoven. De implementatie is inmiddels in volle gang en per 1 april heeft Strukton de werkzaamheden conform het nieuwe contract reeds overgenomen.

2018-05-01 contractondertekening bij Royal Philips 

Roel Stroeken, Head of Real Estate BeNeLux: “Philips Real Estate heeft ervoor gekozen om de hard services voor haar kritische locaties direct bij een marktspecialist te contracteren en zelf te managen. Philips Real Estate heeft hiervoor haar eigen organisatie uitgebreid met de functie Manager Hard Services om zodoende, met eigen kennis in huis, het contract en het partnerschap optimaal te laten renderen”. Philips Real Estate geeft aan bewust gekozen te hebben voor een prestatiecontract met een instandhoudingsverplichting, rechtstreeks afgesloten met Strukton Worksphere als hard services provider. De doelstelling is om samen met Strukton Worksphere een transparante, wederzijds kritische en constructieve samenwerking aan te gaan, waarbij beide partijen op basis van een gedegen Service Level Agreement en KPI’s de dienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau brengen en monitoren om de bewoners een prettige werk- en verblijfsomgeving te bieden.

Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere: “Philips en Strukton Worksphere kennen reeds een lange geschiedenis en samenwerking met elkaar. Dit nieuwe contract bevestigt dit opnieuw, waarbij de looptijd van deze overeenkomst ons in staat stelt om in nauwe samenwerking maximaal elkaars toegevoegde waarde in te brengen, o.a. door middel van Strukton PULSE.”