Nieuws

Nieuwe OK's voor Bethesda Hoogeveen

23 oktober 2017

Vier nieuwe operatiekamers. Die worden vanaf begin 2018 gerealiseerd op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen. Treant Zorggroep en Strukton Worksphere hebben vandaag de overeenkomst getekend die de start van dit project markeert.

Treant foto contractondertekening 

Bert Haan, regiodirecteur Noord-Oost Strukton Worksphere, en Carla van de Wiel, bestuursvoorzitter Treant Zorggroep, tekenen het contract (fotografie Bianca Verhoef)

De huidige operatiekamers zijn verouderd. De nieuwe operatiekamers voldoen straks aan de eisen en wensen voor alle typen operaties. Ook worden ze ingericht met nieuwe apparatuur en technieken zodat Treant ook in de toekomst veilige patiëntenzorg in Hoogeveen kan blijven leveren. Ook de omliggende ruimtes – zoals de kantoren, koffieruimte en berging – worden gerenoveerd. De bouwkosten van de renovatie van het operatiecomplex bedragen 5 miljoen euro.

De bouwwerkzaamheden starten begin 2018. De komende maanden zijn de noodzakelijke voorbereidingen. De bouw gebeurt in fases. Hierdoor kan het bestaande operatiecomplex in gebruik blijven en kunnen operaties in ziekenhuislocatie Bethesda doorgaan. De laatste operatiekamer is naar verwachting medio 2019 klaar.

Twee operatiekamers worden gerealiseerd in een uitbreidingsbouw boven de afdeling Radiologie. De twee andere komen op de plek van de huidige operatiekamers. In het gerenoveerde complex komen aparte ruimtes waar operaties worden voorbereid, zogeheten ‘opdekruimtes’. De nieuwe operatiekamers worden zo nog beter benut waardoor de vier nieuwe kamers de huidige vijf operatiekamers kunnen vervangen.

Strukton Worksphere combineert de disciplines bouw, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en meet- en regeltechniek in een integrale aanpak. Hierdoor wordt de kans op verstoringen van de bedrijfsvoering en het zorgproces tot een minimum beperkt. Slim; de OK’s zijn immers het hart van het ziekenhuis. Door de gefaseerde aanpak realiseren Treant Zorggroep en Strukton Worksphere een eigentijdse en comfortabele omgeving waarbij de continuïteit van de zorg voorop staat.

Treant-nieuwe OK'sartist impression nieuw operatiecomplex Bethesda [©Treant Zorggroep]