Nieuws

Hoogste punt bereikt voor Rijkskantoor De Knoop

21 april 2017

Donderdag 20 april 2017 is het hoogste punt bereikt voor de herontwikkeling van Rijkskantoor De Knoop. Dit is voor het Rijksvastgoedbedrijf en R Creators (een samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) het moment om iedereen te bedanken en deze samenwerking te vieren.

Hoogste punt 20-04-2017 (3) 

Met kapfooi onderweg naar het hoogste punt van Rijkskantoor De Knoop

Het verouderde complex ondergaat een duurzame herontwikkeling tot rijkskantoor waar verschillende rijksdiensten hun intrek in nemen. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt was zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken.

Rode draad

Samenwerking was een belangrijk criterium tijdens de aanbestedingsfase. Die samenwerking (niet alleen binnen R Creators, maar ook met het Rijksvastgoedbedrijf) loopt als een rode draad door het project en werpt zijn vruchten af. De bouw loopt volgens planning en we hebben een zeer goede basis om de komende 20 jaar verder samen te werken.

Dé ontmoetingsplek van het rijk

R Creators realiseert niet alleen een gebouw dat is ontworpen en ingericht om te werken, het exploiteert 20 jaar lang het toonbeeld van een nationale ontmoetingsplek voor blijvend tevreden gebruikers. Op de meest gastvrije, innovatieve én efficiënte wijze. Leidend zijn gastheerschap en hospitality.

Hoogste punt 20-04-2017 (11)

Het gebouw heeft een groot adaptief vermogen. Groei en krimp zijn gemakkelijk op te vangen. Organisatieonderdelen kunnen vertrekken of inhuizen zonder dat er veel aanpassingen nodig zijn. Dat maakt Rijkskantoor De Knoop niet alleen eigentijds, maar ook duurzaam en toekomstbestendig.

Rijkskantoor De Knoop bereikt hoogste punt: 1,5 jaar in 1,5 minuut