Nieuws

Dag van de Veiligheid

16 maart 2017

Strukton Worksphere staat vrijdag 17 maart a.s. stil bij Bewust Veilig werken. Deze dag is uitgeroepen tot Dag van de Veiligheid op initiatief van Bouwend Nederland, UNETO-VNI en Aannemersfederatie in samenwerking met de Governance Code Veiligheid in de bouw. Alle dagen van het jaar is veiligheid belangrijk. Op 17 maart besteden we hier extra aandacht aan.

Bewust Veilig 17-03-2017 

Veel van onze werkzaamheden brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. We vinden het belangrijk dat iedereen veilig werkt aan onze opdrachten; niets is het waard om gewond door te raken. 

Veiligheid is meer dan het naleven van regels. Het gaat er om dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat we veilig kunnen werken. Want alleen als we samen scherp zijn op veiligheid kunnen we ongevallen voorkomen.

‘Bewust Veilig’ op 17 maart

Een aantal managementleden van Strukton Worksphere zal op deze dag een Safety Talk uitvoeren, waarin zij hun betrokkenheid tonen door met medewerkers op locatie in gesprek te gaan. Dit is geen inspectie, maar een bezoek waarin veiligheid op de werkvloer besproken wordt.