Nieuws

Zorgpartijen, Strukton en Domesta brengen onderhoud naar hoger level

22 juni 2016

Maximale klanttevredenheid, minder storingen en elk jaar een factuur die vijf procent lager is dan de vorige: dat zijn de belangrijkste voorwaarden van het nieuwe onderhoudscontract voor installaties dat Domesta heeft afgesloten met Strukton Worksphere. Het contract geldt voor dertien zorggebouwen die Domesta verhuurt aan Treant Zorggroep, Promens Care en Zorggroep Tangenborgh.

Ondertekeningfelicitaties_NI 

Zorgpartijen die de gebouwen huren, konden tijdens de voorbereidingen hun wenselijstje inleveren. Dat maakt het contract bijzonder. Op die manier ontstond een voor elk gebouw een maatwerkcontract met optimale dienstverlening en lage kosten.

“Niet het scheiden van wonen en zorg, maar juist het verbinden van die twee is de sleutel voor goede resultaten. Met dit contract besparen we niet alleen geld, we komen met dit contract ook tegemoet aan de wensen van onze zorgpartners. En uiteindelijk betekent dat dus ook een betere dienstverlening aan onze bewoner.”

Carl Weelink, directeur Vastgoed bij Domesta

Beste Value

Het contract is tot stand gekomen met de zogenaamde Best Value methode. Deze methode beschrijft welke eindresultaten je als opdrachtgever verwacht. De manier waarop de resultaten gehaald worden laat je aan de opdrachtnemer over.

“Wij zijn er trots op dat Domesta ons heeft uitgedaagd de samenwerking verder door te ontwikkelen. We hebben direct het voortouw genomen met als uitgangspunt: ruimte voor alle wensen vanuit de zorgverleners als eindgebruiker, Domesta als vastgoed eigenaar en onszelf als dienstverlener. Het resultaat: meer toegevoegde waarde voor iedereen.”

Bert Haan, regiodirecteur Strukton Worksphere Noord-Oost