Nieuws

Strukton Worksphere verduurzaamt Stadhuis/Muziektheatercomplex Amsterdam

24 maart 2016

De gemeente Amsterdam heeft de opdracht tot renovatie en optimalisatie van de werktuigbouwkundige installaties van het Stadhuis/Muziektheatercomplex Amsterdam gegund aan Strukton Worksphere. Vijftien jaar beheer en onderhoud maken integraal onderdeel uit van dit contract van maar liefst 120.000 bruto vloeroppervlak (bvo).

Stadhuis Muziektheatercomplex Amsterdam -web 

Het Stadhuis/Muziektheatercomplex Amsterdam is bijna 30 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De bestaande kantooromgeving wordt getransformeerd tot een modern flexkantoor met een gevarieerd aanbod van ontmoetingsruimtes en vergaderplekken. De gemeente Amsterdam wil dat alle gemeentelijke gebouwen CO2 neutraal zijn en werkt actief aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Met het ontwerp en de aanpak van Strukton Worksphere voor de renovatie en optimalisatie van de werktuigbouwkundige installaties wordt een grote stap in de verduurzaming van het Stadhuis/Muziektheatercomplex gezet. Overlastbeperking voor de omgeving, gebruikers en bezoekers van het gebouw tijdens de renovatie in combinatie met een gedegen aanpak om de verduurzaming vorm te geven, maakten de keuze voor Strukton Worksphere compleet.

Verduurzamen met Strukton PULSE

De verouderde energiecentrale van het Stadhuis/Muziektheatercomplex is aan het einde van zijn levensduur gekomen. Door de nieuwste technologieën toe te passen in het klimaatbeheersysteem wordt het gebouw niet alleen energiezuiniger, maar ook voor gebruikers en bezoekers veel comfortabeler. Met het optimaal inzetten van Warmte Koude Opslag (WKO) en Warmte Kracht Koppeling (WKK) kan Strukton Worksphere een grote bijdrage leveren aan de CO2 reductiedoelstellingen van de gemeente Amsterdam. De inzet van Strukton PULSE, het platform voor hoogwaardige dienstverlening rond systeemtechnisch gebouwbeheer, zorgt dat de technisch specialisten van Strukton Worksphere de gewenste CO2 reductiedoelstellingen tijdens de exploitatieperiode handhaven en waar mogelijk optimaliseren.

Renoveren en innoveren tegelijkertijd

Het Stadhuis/Muziektheater is een van de meest complexe gebouwen uit de vastgoedportefeuille van de gemeente Amsterdam. Op maar liefst 120.000 bruto vloeroppervlak (bvo) wordt een zeer diverse dienstverlening aan de Amsterdammers aangeboden. Het Stadhuis/ Muziektheatercomplex is in de jaren tachtig gebouwd door Bronswerk, een van bedrijven waaruit Strukton Worksphere is ontstaan. De werkzaamheden starten in het voorjaar. Door het werk gefaseerd uit te voeren kan het stadhuis tijdens de verbouwing als kantoor in gebruik blijven. De herontwikkeling van het Stadhuis/Muziektheatercomplex levert zowel een modernisering van het stadhuis, een aanzienlijke kostenbesparing als een enorme verduurzaming op.