Nieuws

Strukton Worksphere preferred supplier VU

27 januari 2016

Strukton Worksphere is geselecteerd als één van de preferred suppliers om elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uit te voeren voor de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Op 26 januari hebben beide partijen hiertoe de contracten getekend.

VU logo 

De overeenkomsten voor beide disciplines hebben een looptijd van twee jaar, met een optie tot verlening van 2 keer een jaar. Het zwaartepunt bij de selectie lag op het aspect kwaliteit, waarbij is gekeken naar zaken als samenwerken, de mate van duurzaamheidsafwegingen bij de uitvoer van werkzaamheden, veiligheid voor zowel eigen medewerkers als gebruikers van de VU en aandacht voor doorgaande exploitatie.

Integrale aanpak E- en W

Strukton Worksphere gaat als één van de preferred suppliers elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden die binnen de VU kunnen voorkomen, uitvoeren. Voorbeelden van de werkzaamheden zijn:  het vervangen van verlichting, het uitbreiden van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie, het vervangen van brandkleppen en het realiseren van aanpassingen aan de Gebouw Beheer Installatie, de beveiligingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie of afzuiginstallatie.

“Strukton Worksphere heeft zowel de E als W discipline in huis. Wij kunnen hierdoor integrale afwegingen maken bij de uitvoering van onze werkzaamheden. ”

Marcel Brugman, manager Operations

Over de VU

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is een bijzondere universiteit: zij is ruim honderd dertig jaar geleden ontstaan uit een particulier initiatief. De VU is een middelgrote universiteit met ongeveer 25.000 studenten, ruim 4.300 medewerkers (waarvan 2.500 wetenschappelijke stafleden) en 1.800 medewerkers ondersteunend personeel. De VU heeft twaalf faculteiten, biedt rond de 48 bacheloropleidingen aan en 84 verschillende masteropleidingen.