Nieuws

Strukton op weg langetermijndoelstelling CO2-reductie te halen

18 april 2016

Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten hebben in 2015 hun absolute CO2-emissies met 18 % gereduceerd ten opzichte van 2014.

co2-reductie 

De uitstoot nam af van 39.514 ton CO2 in 2014 tot 32.284 ton CO2 in 2015.

Doelstelling lange termijn

De langetermijndoelstelling van Strukton is om 15% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 2009, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. De tussenstand in 2015 is een absolute daling van 16.285 ton, een daling van 34% in absolute emissies. Daarmee is Strukton op weg zijn doelstelling te bereiken. De langetermijndoelstelling blijft echter ambitieus. Dit komt enerzijds door de moeilijke marktomstandigheden in Nederland en anderzijds doordat het laaghangend fruit inmiddels is geplukt.

Resultaat te danken aan maatregelen

De absolute daling van de CO2-uitstoot in de afgelopen jaren is te danken aan de maatregelen die Strukton neemt.

Materieel

De CO2-uitstoot van het materieel op projecten is met 17% gedaald ten opzichte van 2014. Deels wordt dit veroorzaakt door de fase waarin een aantal grote projecten verkeren (minder grondwerk) en deels door de activiteiten die Strukton ontplooit op het vlak van het Nieuwe Draaien. Het Nieuwe Draaien is een initiatief van de stichting Natuur & Milieu en de BMWT, en gaat ervan uit dat bij het werken met kranen en (graaf)machines allerlei mogelijkheden zijn om brandstof te besparen. Strukton doet hier actief aan mee.

Groene stroom

In 2015 was het doel om 90% groene stroom in te kopen. Het nieuwe overkoepelende energie-inkoopcontract van Strukton bestaat uit 100% groene stroom. Voor de locaties en projecten waar geen groene stroom kan worden ingekocht, vergroent Strukton de elektriciteit via Hollandse Wind certificaten. In 2015 neemt Strukton voor 99% groene stroom af. De doelstelling is dan ook behaald.

Videoconference

Diverse vestigingen van Strukton hebben de beschikking over een ruimte voor videoconference. Het beleid is waar mogelijk reistijd en -kilometers te vermijden en gebruik te maken van videoconference. In 2015 is hierdoor 56 ton CO2 bespaard.

Leasewagens

Over het geheel is er bij Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten een vrij stabiel verbruik te zien in CO2-uitstoot van de leasewagens. Ondanks de maatregelen die we nemen (E-driver, aanscherping CO2-normen leaseregeling, proef met 100% elektrische leaseauto’s), rijden we door een veranderend werkpakket meer kilometers.

Twee CO2 Bewust certificaten

De cijfers in dit bericht gelden voor de werkmaatschappijen Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten. Deze werkmaatschappijen vallen samen onder het CO2 Bewust certificaat van Strukton Groep. Strukton Rail heeft een eigen certificaat. Meer informatie over de CO2-uitstoot van Strukton Rail in 2015 is te vinden op de website van Strukton Rail.