Nieuws

Start bouw RIVM en CBG uitgesteld

08 juli 2016

De bouw van de nieuwe huisvesting voor RIVM en CBG start minimaal anderhalf jaar later dan gepland. Het ontwerp voor de nieuwbouw voldoet op dit moment nog niet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. De verwachting is dat dit najaar bekend is welke maatregelen door het consortium SHH moeten worden genomen om dit op te lossen.

RIVM 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met het consortium SHH - een samenwerkingsverband van Strukton, Hurks en Heijmans - een DBFMO-overeenkomst gesloten (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Het ontwerp voor de nieuwbouw voldoet momenteel nog niet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Op dit moment worden mogelijke oplossingen hiervoor in kaart gebracht. De verwachting is dat de juiste combinatie van maatregelen dit najaar bekend is. De bouw kan starten zodra het Rijksvastgoedbedrijf het zogenoemde aanvangscertificaat heeft afgegeven. Dit kan pas nadat het trillingenvraagstuk is opgelost en het ontwerp aan alle eisen voldoet.

Meer informatie:
Brief van minister Schippers aan Tweede Kamer