Nieuws

Utrecht over de Moreelsebrug

16 december 2016

Met de officiële opening vandaag van de Moreelsebrug is de stad Utrecht een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes rijker. Fietsers en voetgangers kunnen over de brug vanuit de binnenstad naar de westkant van Utrecht en vice versa. Zo biedt de brug een veilige ‘interwijkverbinding’.

Moreelsebrug 006 LR 

Struktondochter Colijn Beton & Waterbouw heeft deze brug gebouwd en succesvol opgeleverd. Strukton Worksphere realiseerde o.a. de liften. De grootste uitdaging in het project, was het passen en meten in de drukte die het stationsgebied kenmerkt. Er moest rekening worden gehouden met veel factoren en aangrenzende projecten, zoals de ontwikkelingen op en rond het terrein van Rijkskantoor De Knoop. De brug is ca. 10 meter breed en 275 meter lang. Hij loopt vanaf de Croeselaan tussen toekomstig Rijkskantoor De Knoop en de Rabobank door, over het spoor richting het Moreelsepark.

Trap, lift, led en ijzerbomen

Met de trap of met de lift? Zowel aan de Moreelsepark-kant als aan de Knoop-kant zijn liften beschikbaar. Strukton Worksphere realiseerde deze liften, bouwde de technische ruimte met alle voedingen en bracht de verlichting aan voor de beeldbepalende ijzerbomen op de brug én de LED-verlichting in de balustrades.

Veilige ínterwijkverbinding

Dat de brug werd geopend door wethouder Stationsgebied Victor Everhardt, regiodirecteur Cees de Vries van ProRail en de kinderen van basisschool Puntenberg toont het belang dat gemeente, ProRail en gebruikers hechten aan de nieuwe brug.