Nieuws

Van bricks naar brains & bytes

28 oktober 2015

Strukton Worksphere ondertekende dinsdag 27 oktober de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Daardoor is er veel winst te behalen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen gaan de 54 ondertekenaars kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten.

Green Deals 

Milieu Platform Zorgsector is de initiator van deze Green Deal 'Nederland op weg naar Duurzame Zorg' waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette.

“Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen. Dit begint met zinnig en zuinig omgaan met energie, water, voedsel en ook medicijnen. We willen de verspilling samen tegengaan. Dat is goed voor onze aarde en voor de kosten in de zorg. Geweldig om te zien dat er zoveel verschillende partijen meedoen.”

Edith Schippers, minister van Volksgezondheid

De ambitie van de ondertekenaars van de Green Deal is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders  een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidkeurmerk.

Gezond gebouw

Om verduurzaming in de zorg te versnellen anticipeert Strukton Worksphere op voortschrijdende digitalisering, domotica, duurzaam energiegebruik en handige inrichting van processen. Bij diverse ziekenhuizen en zorginstellingen zijn we al bezig om stappen te zetten om méér uit de gebouwen en techniek te halen. Denk hierbij aan de klimaat- en beveiligingssystemen en aan energiemonitoring.

“Wij proberen nu in diverse projecten aan te tonen dat de zorgsector slimmer kan omgaan met de ‘stenen’. Van bricks naar brains & bytes. Wij kunnen de kansen, risico’s en de winstpunten inzichtelijk en beheersbaar maken voor bestuurders in de zorgsector. U bent goed in zorg. Wij hebben veel kennis omtrent gebouwen. Samen leveren wij ‘De Beste Zorg in Gezonde Gebouwen’. ”

Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere


Om het persbericht over GD190 'Nederland op weg naar Duurzame Zorg' te lezen en de intentieverklaring te downloaden, klik HIER.