Nieuws

Strukton Worksphere ondertekent MVO-Manifest voor de zorg

20 januari 2015

Op 20 januari 2015 heeft Strukton Worksphere het MVO-Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector ondertekend. Dit is een initiatief van kennis- en ketenpartners die zich bezighouden met zorg in ons land. Met de ondertekening onderstreept Strukton MVO en duurzaamheid als thema’s die de zorgsector van nieuw elan kunnen voorzien.

Ondertekening MVO-Manifest zorg 

In het Manifest staan o.a. urgentie, kwaliteit van leven, medewerkers, nieuwe allianties en lef centraal. De overtuiging, die gekoppeld is aan het Manifest, is dat nieuwe inzichten kunnen bijdragen aan de noodzakelijke omslag in de sector. Hieraan levert Strukton Worksphere met haar kennis een stimulerende bijdrage. Namens Strukton Worksphere ondertekende programmamanager Zorg, Marcel Dommisse, het Manifest.

Belofte van Strukton
Strukton Worksphere zorgt voor toekomstgerichte grip op zorgvastgoed. Wij beloven ‘de beste zorg in gezonde gebouwen’. Dit bereiken wij door met onze klant de dienstverlening rondom vastgoed zo in te richten dat deze kosten bespaart, veiligheid borgt en tevens waarde creëert. Gezamenlijk versterken wij de concurrentiepositie met efficiënt onderhoud en exploitatie en creëren we kansen voor het realiseren van nieuwe investeringen in herontwikkeling of nieuwbouw.

Meer informatie over de visie van Strukton op de zorgmarkt? Klik hier.

Foto via MVO Nederland