Nieuws

Strukton onderhoudt 300 gebouwen Zorggroep Alliade

19 februari 2015

Strukton heeft van Zorggroep Alliade de opdracht gekregen voor het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden installaties. Het gaat om 300 panden in Friesland, waaronder zorgcentra, woongebouwen, dagbestedingspanden, gebouwen voor behandeling, zwembaden, sporthallen en kantoren. Het prestatiecontract is ingegaan op 1 februari 2015 en heeft een looptijd van vijf jaar. Strukton neemt hierbij de verantwoordelijkheid op zich waarbij afspraken zijn gemaakt over de prestaties en het om de resultaten gaat.

Alliade_foto_kantoor 

Voor alle (eigendom)panden zijn prestatieafspraken vastgelegd over onder andere technisch conditie behoud van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en liftinstallaties waarbij herstel van storingen is afgekocht. Zorggroep Alliade is hierdoor zeker van het juiste kwaliteitsniveau tegen vaste kosten. Bijzonder aan de overeenkomst is dat flexibel kan worden ingespeeld op mutaties in het vastgoedportfolio ten gevolge van wijzigingen in de zorgvraag. Strukton zorgt voor advisering over vervangingen, renovaties of reparaties van de gebouwgebonden installaties, passend bij het meest actuele huisvesting- en vastgoedbeleid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over reductie van het energieverbruik in enkele grote zorggebouwen. Strukton legt met behulp van periodieke managementrapportages verantwoording af over de geleverde prestaties én de gemaakte kosten per zorggebruiker.

Co-makership

Strukton Worksphere draagt ook met dit contract bij aan toekomstgerichte grip op zorgvastgoed. Door samen met klanten de dienstverlening rondom vastgoed zo in te richten dat deze kosten bespaart terwijl veiligheid, continuïteit en kwaliteit blijvend zijn gewaarborgd. Vanuit de co-makership samenwerking met gezamenlijke doelstellingen wordt waarde gecreëerd voor de zorgsector.

Over Zorggroep Alliade

Zorggroep Alliade biedt kwetsbare mensen zorg en ondersteuning. Alliade doet dat op zo’n manier, dat recht wordt gedaan aan hun verscheidenheid en ze zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving. Zorggroep Alliade bestaat uit:
Talant (gehandicaptenzorg), Meriant (ouderenzorg), Reik (orthopedagogische behandeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking), WIL (integrale zorgoplossingen voor de nieuwe WMO), BaanPlus (arbeidsreïntegratie), Zorgkompas (thuiszorg), Support&Co (instandhouding van buurtsupers door inzet van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt). Naast Strukton, die verantwoordelijk is voor de technische installaties, neemt Van Wijnen het bouwkundig onderhoud, in een apart contract, voor haar rekening.

Over Strukton

Strukton helpt klanten in de markten railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen verder door de toepassing van specialistische technieken. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 7.000 medewerkers en heeft een omzet van 1,6 miljard euro.