Nieuws

Jaarcijfers Strukton 2014

12 juni 2015

Strukton realiseerde in 2014 met gemiddeld 6.550 fte een omzet van EUR 1.775 miljoen.

 • Nettoresultaat van EUR 32,8 miljoen negatief (2013: EUR 15,9 miljoen negatief)
 • Verlies op project A15 Maasvlakte-Vaanplein van EUR 33,0 miljoen
 • Verlies op project Ondertunneling A2 Maastricht van EUR 15,8 miljoen
 • Historisch hoge omzet van EUR 1.775 miljoen (2013: EUR 1.583 miljoen)
 • Operationeel resultaat EUR 6,8 miljoen negatief (2013: EUR 15,9 miljoen positief)
 • Goed operationeel resultaat in de markt railsystemen van EUR 38,3 miljoen
 • Reorganisatiekosten, afvloeiingskosten en integratiekosten van EUR 15,0 miljoen
 • Dividendvoorstel: geen dividenduitkering
 • Solvabiliteit gedaald naar 16,3% (2013: 20,9%)
 • Orderportefeuille gelijk gebleven aan 2013

Resultaat en omzet

Het nettoresultaat over 2014 is EUR 32,8 miljoen negatief. Dit is teleurstellend. Er zijn ook positieve resultaten van vooral Strukton Rail, maar ook onder meer van de regiobedrijven van Strukton Worksphere en Ooms Civiel. Het negatieve resultaat is vooral veroorzaakt door aanvullende projectvoorzieningen binnen Strukton Civiel, ter grootte van EUR 61 miljoen, met name voor de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein (EUR 33 miljoen) en Ondertunneling A2 Maastricht (EUR 16 miljoen). Strukton is in overleg met opdrachtgever Rijkswaterstaat over de afwikkeling van onder andere het meerwerk en claims en is ervan overtuigd dat dit een positief effect zal hebben op het toekomstig resultaat. Daarmee zal het resultaat per saldo minder negatief uitvallen dan nu in de cijfers is verantwoord.

Daarnaast zijn er reorganisatie-, afvloeiings- en integratiekosten ter grootte van EUR 15 miljoen. De omzet is in 2014 verder gestegen naar EUR 1,8 miljard.

Strukton voldeed in 2014 niet aan de bankconvenanten. Inmiddels is er in mei 2015 een nieuwe financiering overeengekomen met een looptijd tot eind april 2017. De aandeelhouder versterkte het vermogen van Strukton met EUR 25 miljoen.

Aanscherping strategie Strukton: meer rail, technologie en specialismen

Strukton zal zich nog verder technologisch ontwikkelen en zich meer concentreren op railgerelateerde werkzaamheden.

Close up module omzetter

Stap voor stap wordt verder focus aangebracht en groei gerealiseerd in die werkzaamheden waar de kracht van Strukton ligt, namelijk bij railgerelateerde werken en technologisch gedreven specialismen. Assetmanagement is een belangrijke kerncompetentie. Daarbij worden alle relevante systemen en kennis geleverd om state of the art onderhoud te realiseren zodat de hoogste performance wordt geleverd.

 • De strategie voor Strukton Rail blijft ongewijzigd, zoals deze al meerdere jaren met succes wordt uitgevoerd.
 • Strukton International zal zich nog meer op railgerelateerde werken en civieltechnische specialismen richten, alsook op projecten die vragen om een combinatie van rail- en civieltechnische kennis waarbij tevens de specialismen kunnen worden ingezet. De aandacht is primair gericht op het Midden-Oosten.
 • Voor Strukton Civiel en Strukton Worksphere komt, naast railgerelateerde werken, de nadruk meer te liggen op projecten van beperkter omvang, op regionale projecten, op onderhoud en beheer en specialismen.

Over Strukton

Strukton heeft als technologiebedrijf een unieke positie in de markt. De focus ligt op
railgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialismen. De missie is
bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische
installaties en gebouwen
. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 6.700 medewerkers en heeft een omzet van EUR 1,8 miljard.