Nieuws

Komfort prolongeert ISO27001 certificaat

20 mei 2015

Om de prestaties van de huisvesting en dienstverlening te bewaken, heeft Komfort in samenwerking met Strukton Worksphere een monitoringsysteem ontwikkeld. Met de prolongatie van het ISO 27001 certificaat toont Komfort aan dat de output van de monitoring betrouwbaar is.

kromhout 

Exploitatiemaatschappij Komfort is verantwoordelijk voor de volledige exploitatie van het PPS project Kromhout kazerne in Utrecht, een terrein van 19 ha met 21 gebouwen en 100.000 m2 bebouwd. Hiervoor heeft Komfort een DBFMO contract afgesloten met het Ministerie van Defensie. Dit betreft een op output gebaseerd contract, waarbij de opdrachtgever eisen stelt aan huisvesting en dienstverlening. Komfort is verantwoordelijk voor de invulling hiervan.

Om de prestaties van de huisvesting en dienstverlening te bewaken, heeft Komfort in samenwerking met Strukton Worksphere een monitoringsysteem ontwikkeld. Hiermee is Komfort in staat haar processen (pro)actief te sturen en verantwoording af te leggen richting de opdrachtgever. Om objectief en onafhankelijk aan te tonen dat de output van monitoring betrouwbaar is, heeft Komfort in 2012 het ISO 27001 certificaat behaald. Jaarlijks wordt hierop geaudit en eenmaal per 3 jaar vindt een volledige heraudit plaats. Deze heraudit heeft Komfort in mei 2015 met succes afgerond. De audit vond plaats op basis van de laatste versie van de norm, namelijk ISO 27001:2013.

Strukton Worksphere is leverancier van het monitoringsysteem van Komfort en is nauw betrokken geweest bij de prolongatie van het certificaat.