Nieuws

Installatietechnisch onderhoud Het Poortje Jeugdinrichtingen naar Strukton Worksphere

27 november 2015

Het Poortje Jeugdinrichtingen heeft het contract voor het installatietechnisch beheer en onderhoud gegund aan Strukton Worksphere. Het onderhoudscontract bestaan uit alle onderhoudswerkzaamheden voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Het onderhoudscontract gaat op 1 januari 2016 in en heeft een looptijd van 2 jaar met optie tot verlenging.

Het Poortje Jeugdinrichtingen 

Op 13.251 m² biedt Het Poortje Jeugdinrichtingen in Groningen en Veenhuizen intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan zo’n 175 jongeren tot en met 23 jaar. De medewerkers en cliënten van Het Poortje Jeugdinrichtingen in Groningen en Veenhuizen gaan direct en indirect dagelijks te maken krijgen met de wijze waarop Strukton Worksphere haar dienstverlening gaat uitvoeren. Strukton Worksphere zal Het Poortje Jeugdinrichtingen periodiek en preventief onderhouden, correctief onderhoud uitvoeren en een 24/7 bereikbaarheidsdienst bieden. De werkzaamheden bestaan uit alle onderhoudswerkzaamheden voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Strukton Worksphere heeft hiertoe duidelijke prestaties op het gebied van storingsonderhoud en preventief onderhoud afgesproken. Het onderhoud van de installaties is van groot belang voor het veilig, gezond en duurzaam functioneren van het gebouw en van directe invloed op het comfort en de beleving van de gebouwgebruikers.

Ontzorgen

Johan Dusseljee, directeur Financiën en Bedrijfsvoering van Het Poortje Jeugdinrichtingen en Elker, en Bert Haan, directeur Strukton Worksphere regio Noord-Oost, tekenden het onderhoudscontract.

“Wij kennen het Poortje Jeugdinrichtingen van oudsher en hebben jarenlang een contract gehad voor elektrotechnische werkzaamheden. Nu zijn we weer terug en dan dat voelt goed! Door goed te zorgen voor het installatietechnisch beheer en onderhoud dragen wij bij aan het veilig, gezond en duurzaam functioneren van de gebouwen van Het Poortje Jeugdinrichtingen.”

Bert Haan, directeur Strukton Worksphere Regio Noord-Oost