Nieuws

Erkenning Bodem+ onderstreept kwaliteit werk bodemenergiecentrales

16 april 2015

Met de erkenning van overheidsinstantie Bodem+ is Strukton Worksphere sinds begin 2015 gecertificeerd voor het ontwerpen, realiseren en beheren van energiecentrales voor bodemenergiesystemen volgens de norm BRL 6000-21.

bodemenergiesysteem 

Alle werkzaamheden aan bodemenergiesystemen zijn nu in lijn met de Procedure Bodemenergiesystemen, die is opgesteld volgens de richtlijnen van de norm BRL 6000-21. Dit betekent onder meer dat alle werkzaamheden conform de procedure worden uitgevoerd door, of onder toezicht van gediplomeerde aangewezen medewerkers.

Verbeteren kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties

De erkenning van Bodem+ is verplicht voor het werken aan bodemenergiecentrales. Deze wettelijke bepaling geldt sinds eind 2014. De overheid wil hiermee bereiken dat de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van bodemenergiesystemen verbetert. In nieuwe vergunningen wordt om deze reden niet alleen meer gevraagd naar variabelen als waterverplaatsing en onttrekkings- en injectietemperaturen naar de bodem, maar ook naar de seizoenprestatiefactor (SPF) van het gehele systeem. Deze SPF is een indicatie van de goede werking van het systeem.

Voldoen aan duurzaamheiduitgangspunten

Voor Strukton Worksphere is de erkenning van Bodem+ een bevestiging van de kwaliteit van werken aan bodemenergiesystemen. Opdrachtgevers kunnen er hiermee zeker van zijn dat zij een efficiënt functionerend bodemenergiesysteem hebben, dat voldoet aan de bepaalde duurzaamheiduitgangspunten.
De erkenning van Bodem+ betreft het ontwerpen, realiseren en beheren van bovengrondse energiecentrales voor bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Werkzaamheden aan ondergrondse delen worden door Strukton Worksphere uitbesteed aan hiertoe gecertificeerde partners.