Nieuws

Innovatieve samenwerking met Carinova

22 mei 2015

Bezuinigingen en stelselwijzigingen in de zorgsector versterkten de wens van zorgorganisatie Carinova om anders met huisvesting en vastgoed om te gaan. Om haar nieuwe visie en beleidsuitgangspunten op het gebied van huisvesting en vastgoed te kunnen realiseren is Carinova een duurzame samenwerking aangegaan met Strukton Worksphere.

Carinova logo 

Het doel van deze samenwerking is de facilitaire activiteiten van Carinova efficiënter en doelmatiger te maken en beter te laten aansluiten op de verschillende zorgvragen, teneinde adequaat in te kunnen spelen op de veranderende zorgmarkt en de zorgvisie van Carinova. Een zorgvisie met als  essentie het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de cliënt; en dit met minimale bureaucratie en vertrouwd dichtbij.

Technisch gebouwbeheer
Het streven van Carinova is om te komen tot een efficiënte en professionele inrichting van het technisch gebouwbeheer, waarbij kosten en risico’s beter inzichtelijk en voorspelbaar gemaakt worden. Om dit te realiseren heeft Strukton Worksphere onder andere een actieve rol in een nieuw besturingsmodel voor meldingen en servicedesk, projectleiding en tactisch & operationeel beheer en onderhoud en een flexibele 24/7 beschikbare flexibele uitvoeringsschil.

Leontine Verhoeven (Raad van Bestuur Carinova) en René Groot Wassink (vestigingsdirectie Strukton Worksphere bevestigen de samenwerkingLeontine Verhoeven (Raad van Bestuur Carinova) en René Groot Wassink (Strukton Worksphere) bevestigen de samenwerking

Het unieke in deze samenwerking is dat Strukton Worksphere een pro-actieve rol heeft in het professionaliseren en coördineren van de technisch facilitaire organisatie van Carinova, waarbij Carinova een regisserende functie heeft.
Strukton Worksphere ontzorgt meerdere zorginstellingen met haar technische facilitaire dienstverlening, waaronder Zorggroep Sint Maarten, Mediant GGZ en Den Bouw.

Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. Carinova is met ca. 4.000 medewerkers actief op drie zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg en Huishoudelijke Hulp. Carinova is hoofdzakelijk werkzaam in het verzorgingsgebied Zuidwest en Noord Overijssel.