Nieuws

Strukton Worksphere gaat ruim 110.000m2 onderhouden voor Gemeente Zaanstad

26 augustus 2014

Strukton Worksphere heeft het onderhoudscontract gegund gekregen voor het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch prestatiegericht onderhoud bij de Gemeente Zaanstad. Het betreft het voor meerdere jaren risicodragend uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden aan de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties. Het contract is gegund voor een periode t/m 2018 met een optie van verlenging voor nog eens vier jaar.

Strukton Worksphere heeft, na een selectiefase, de aanbesteding gewonnen op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving [EMVI]. Het gaat in totaal om 63 locaties in Assendelft, Koog a/d Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk. Gezamenlijk hebben zij een omvang van ruim 110.000m2. De panden variëren van gymzaal tot hypermodern Stadhuis. Daarnaast is er een brede diversiteit voor wat betreft de  omvang, complexiteit en leeftijd van de installaties. De grootste drie panden zijn het Stadhuis van Zaandam, de brandweerkazerne aan het Prins Bernardplein te Zaandam, en het Zaantheater. 

Voor de Gemeente Zaanstad is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt, en hangt daar ambitieuze doelstellingen aan. Eén van deze doelstellingen is dat de Gemeente Zaanstad in 2020 klimaatneutraal wil zijn. Met onze kennis en ervaring die we hebben opgedaan bij andere gemeentelijke instellingen gaan we de Gemeente Zaanstad helpen hun doelstelling “in 2020 klimaatneutraal” te realiseren.