Nieuws

Strukton koploper bouw en beheer duurzame gebouwen

09 januari 2014

Eind 2013 heeft de Dutch Green Building Council de huisvesting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst in Groningen de BREEAM-NL In Use score van vier sterren toegekend. Hiermee is dit pand het eerste bestaande kantoorpand van de rijksoverheid in Nederland met deze certificering. Strukton Worksphere beheert en exploiteert dit meest duurzame overheidspand van dit moment.

De certificering is uniek voor een bestaand kantoorpand van een dergelijke omvang. Met de toekenning zijn de duurzaamheidsambities, zoals vastgelegd in het DBFMO-contract, behaald. Deze contractvorm maakt het mogelijk dat één partij binnen alle fasen duurzaamheid invult zonder dat daarbij ambities verloren gaan. Bij de huisvesting van de DUO en de Belastingdienst wordt o.a. afval gescheiden in zes stromen en wordt dit afval bijna geheel hergebruikt. Daarnaast is alles gedaan om de bestaande ecologie te handhaven en verbeteren. Ook is beton van de oudbouw gebruikt bij de nieuwbouw.

Toetsing op verschillende onderdelen

BREEAM-NL In Use stelt de werkelijke duurzaamheidprestaties van een gebouw onafhankelijk vast. Er wordt getoetst op verschillende onderdelen waaronder: management, gezondheid, energie, afval, vervuiling, water, landgebruik en ecologie. Een externe auditor controleert alle onderdelen en bewijslast. Het consortium DUO², bestaande uit Strukton, Ballast Nedam en John Laing, is gecertificeerd voor het gebouw en het beheer met respectievelijk vier en drie sterren.

Duurzaam beheer en exploitatie

‘Met deze certificering wordt onze duurzame manier van werken door een onafhankelijke partij aangetoond’, zegt Johan Winnubst, directeur Exploitatie van Strukton Worksphere. ‘Dit specifieke pand is een project met hoge duurzaamheidsambities. Dankzij de toekenning laten wij zien een zeer duurzaam pand te hebben gebouwd en dit tevens volgens afspraak duurzaam te beheren en exploiteren.’

BREEAM-NL is wereldwijd de meest toegepaste beoordelingsmethodiek om duurzaamheidsprestaties van gebouwen te toetsen. BREEAM-NL kent o.a. BREEAM-NL In Use voor de bestaande bouw.