Nieuws

Strukton realiseert forse reductie CO2-uitstoot in 2012

06 juni 2013

Strukton heeft in 2012 zijn CO2-reductiedoelstelling van 2% gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten ruimschoots gehaald. De jaarlijkse metingen worden gedaan tegen de achtergrond van de doelstelling om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-emissiereductie van 15% gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten te realiseren.

CO2-Bewust Certificaat van Strukton Groep

De werkmaatschappijen Strukton Bouw, Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten trekken samen op bij het continueren van het CO2-Bewust Certificaat van de CO2-Prestatieladder. Zij hebben de ambitie om hun gezamenlijke CO2-uitstoot gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten in 2020 met 15% te verminderen t.o.v. 2009. In 2012 hebben zij hun CO2-uitstoot gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten gereduceerd met 5% ten opzichte van 2011.

De CO2-uitstoot in 2012 was in totaal 21.950 ton CO2 (2011: 22.515 ton). Deze reductie komt vooral door de overschakeling op windenergie. In 2012 was 52% van het elektriciteitsverbruik van Strukton groen. Vanaf 2013 zijn alle aansluitingen die op naam van Strukton staan, overgeschakeld op windenergie. Ook de emissies ten gevolge van vliegverkeer zijn gedaald. Daarnaast is het brandstofverbruik van leaseauto’s met 3% gedaald. Dit bewijst dat het mobiliteitsbeleid zijn vruchten begint af te werpen. Eind 2012 heeft Strukton het e-learning programma e-Driver geïntroduceerd om leaserijders te ondersteunen bij zuiniger en veiliger rijgedrag.

CO2-Bewust Certificaat Strukton Rail

Strukton Rail heeft een eigen certificaat en rapporteert apart. Deze werkmaatschappij realiseerde een reductie van de CO2-uitstoot in absolute zin met 5%. Gerelateerd aan de geactiveerde productie daalde de uitstoot met 4,4%. Dat is ruimschoots meer dan de ambitie van 2%. De totale CO2-uitstoot in 2012 was 18.362 ton. Meer over de uitstoot, reductiemaatregelen en initiatieven van Strukton Rail zijn te lezen op de website van Strukton Rail.

Initiatieven

Strukton neemt veel initiatieven om samen met ketenpartners te werken aan een duurzamere wereld, denk bijvoorbeeld aan Het Nieuwe Draaien, de oprichting van het ESCoNetwerk, de recycling van spoorballast en het C2CA project voor betonrecycling.

Het bedrijf blijft ook in de toekomst zijn verantwoordelijkheid nemen om samen met de sector tot initiatieven te komen die bijdragen aan CO2-reductie.

Daarnaast worden de huidige acties gecontinueerd zoals:

  • volledige overschakeling op groene stroom
  • verdere aanpassing van de leaseregeling
  • reduceren papierverbruik
  • blijven stimuleren van het gebruik van de NS-Business Card

CO2-footprint 2012

CO2-footprint 2012

Deze cijfers, uitgedrukt in tonnen, betreffen het certificaat van Strukton Groep. De volledige CO2-footprint is te vinden in het jaarverslag. Strukton rapporteert de CO2-uitstoot volgens de internationale standaard, uitgesplitst in de categorieën scope 1, 2 en 3. Scope 1 betreft de directe uitstoot, bijvoorbeeld door auto’s en materieel. Scope 2 betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik. Scope 3 bevat de indirecte uitstoot van mobiliteit, voor zover deze niet in scope 1 of 2 valt.