Nieuws

Het eerste Strukton pand voorzien van BREEAM-NL In-Use label

12 juni 2013

Als 5e gebouw in Nederland heeft ons pand in Son het label BREEAM-NL In-Use op alle drie de subonderdelen verkregen. Dit label sluit naadloos aan bij onze filosofie van ‘Denken in Levensduur’.

BREEAM is een internationale, door de Dutch Green Building Council (DGBC) in Nederland geïntroduceerde methodiek die van een gebouw afzonderlijk de fysieke eigenschappen én het beheer én het gebruik beoordeelt. De duurzaamheid wordt getoetst in de volgende categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

In de markt zien we dat BREEAM steeds meer wordt gevraagd, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie- trajecten. Strukton Worksphere heeft besloten, als participant van de DGBC, een aantal werknemers op te leiden tot BREEAM-NL In-Use Expert. We kunnen hiermee onze eigen experts inzetten bij Strukton klanten.

Meer info over BREEAM op www.breeam.nl