Nieuws

Facilicom en Strukton Worksphere strategische samenwerking in zorgsector

29 mei 2013

Facilicom en Strukton Worksphere zijn een strategische samenwerking op facilitair gebied in de zorgsector aangegaan met als doel meerdere joint ventures tot stand te brengen in Nederland. Door alle facilitaire activiteiten op deze manier onder te brengen in een gezamenlijk bedrijf slagen beide partijen erin om samen met ziekenhuizen de kwaliteit van de facilitaire diensten te verbeteren en een kostenreductie te realiseren. Strukton Worksphere brengt hierbij zijn kennis en know-how van hard-services in terwijl Facilicom haar expertise op het gebied van soft-services levert. Het ziekenhuis houdt de zeggenschap en brengt kennis in over het primaire zorgproces.

Facilicom en Strukton Worksphere zijn samen met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Zeeland al partners in de facilitaire joint venture “Bestevaer”. Door deze joint venture kon de kwalitatief goede facilitaire dienstverlening aan het primaire proces worden behouden en verder geprofessionaliseerd. Het ziekenhuis zorgt zo dat de aanwezige kennis behouden blijft en maakt gebruik van de kracht van facilitaire professionals van Strukton Worksphere en Facilicom, zonder de zeggenschap te verliezen.

Johan Winnubst, directeur Business Unit Exploitatie Strukton Worksphere, over de strategische samenwerking: ”Deze innovatieve samenwerkingsvorm met Facilicom is voor Strukton Worksphere van strategisch belang. Het maakt ons mogelijk onze positie op dit gebied te versterken en uit te breiden. Dit concept is uniek voor de ziekenhuiszorg waarbij gastvrije dienstverlening, innovatie, kwaliteitsverbetering en kostenreductie centraal staan en de ziekenhuizen de facilitaire diensten niet hoeven uit te besteden”.

De gezamenlijke propositie van Facilicom en Strukton Worksphere gaat veel verder dan het traditioneel leveren van diensten. Er is sprake van co-creatie tussen beide bedrijven en de zorginstelling. “Dat levert voor elk ziekenhuis een uniek dienstverleningsconcept op waarmee het ziekenhuis zich echt onderscheid en patiënten aan zich bindt,”  licht Geert van der Laar, concerndirecteur Facilitaire Bedrijven Nederland van Facilicom, toe. “Ik merk op dat door samen met een zorginstelling te ondernemen er ook iets verandert in de zorginstelling zelf. De joint venture daagt de zorg uit waardoor de beweging naar een kostenbewuste en vooral klantgerichte organisatie binnen de hele instelling wordt gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze gezamenlijke propositie onze sterke positie in de Nederlandse zorgmarkt verder gaan uitbouwen”.

Ondertekening contract Facilicom en Strukton WorksphereContractondertekening samenwerkingsovereenkomst Strukton en Facilicom: Johan Winnubst (l.) van Strukton en Geert van der Laar (Facilicom).


Fotograaf: DE BEELDREDAKTIE | ERIK VAN 'T WOUD