Nieuws

Spoorzone Delft gunt afbouwcontract aan Strukton

12 juli 2012

Het derde grote contract van Spoorzone Delft, het afbouwcontract met een aanneemsom van ruim 9 miljoen euro, is gegund aan Strukton. In het afbouwcontract staan de werkzaamheden opgenomen waarmee het perron in de oostbuis van de tunnel, de ondergrondse fietsenstalling en de mezzanine (de ruimte tussen perrons / fietsenstalling en stationshal) afgewerkt worden.

In deze fase wordt bepaald welke materialen er gebruikt worden voor de afwerking van de muren, vloeren en plafonds. Opvallend onderdeel in dit contract is het glas dat voor daglicht op de perrons (twee niveaus onder het maaiveld) zal zorgen. Zo wordt de vloer - en een deel van het dak van de fietsenstalling van glas.

'Dit contract markeert een nieuwe fase in het project’, aldus Ad Broeders, projectmanager vanuit ProRail voor Spoorzone Delft. ‘Niet alleen krijgen de ondergrondse ruimtes een gezicht, zoals de perrons en de fietsenstalling, maar ook zal op een relatief klein oppervlak in het hart van Spoorzone Delft nauw samengewerkt moeten worden tussen de verschillende aannemers die werkzaamheden uitvoeren voor verschillende contracten.'

Geert van Tiem, projectdirecteur verantwoordelijk voor dit contract bij Strukton Bouw: 'Werken in een dichtbebouwde omgeving brengt extra technische uitdagingen met zich mee. We doen dit met zo min mogelijk hinder voor omwonenden en reizigers. Verbindingen tussen de verschillende verdiepingen worden aangebracht in de vorm van trappen, roltrappen en liften. En een stuk veiligheid voor de reiziger wordt gewaarborgd in de vorm van nooduitgangen, vluchtroutes en rookschermen.'

Strukton start in augustus met het selecteren van de materialen en onderdelen die gebruikt worden voor de afwerking. Het uitvoeren van de werkzaamheden duurt ongeveer een jaar.

Alle uit te voeren werkzaamheden om Spoorzone Delft te realiseren zijn opgenomen in vier grote contracten. Het eerste contract, het tunnelcontract, is in 2008 gegund aan Combinatie CrommeLijn. In november 2011 is het bovenbouwcontract aan Strukton gegund en zij gaan nu ook met het derde contract aan de slag. Naar verwachting wordt in het najaar van 2012 de laatste grote contract aanbesteed: de bouw van het Stadskantoor.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Spoorzone Delft en Strukton.