Nieuws

Strukton Worksphere en TNO tekenen onderhoudscontract voor 26 panden

01 november 2011

Strukton Worksphere gaat vanaf 1 december het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud verzorgen voor alle panden, kantoren en laboratoria van TNO in de regio’s Delft en Randstad. Hiertoe heeft TNO de overeenkomst met Strukton Worksphere ondertekend. In deze regio’s bevinden zich 26 panden verdeeld over zeven locaties met een gezamenlijke oppervlakte van circa 180.000 m2. Het gaat om kantoorpanden, proefruimten en High-Tech laboratoria.

Ing. R.(Ruud) M. Serlé, projectmanager van TNO Huisvesting & Facitities, afdeling Vastgoedmanagent: ‘In onze zoektocht naar de juiste partner stelden we hoge eisen aan de nieuwe partij. De kritische primaire processen van TNO moeten immers gewaarborgd worden. Om deze reden hebben we bij de selectie niet alleen naar prijs gekeken maar vooral naar de visie van de diverse partijen op hoogwaardig (prestatiegericht) onderhoud, storingsafhandeling, duurzaamheid en doorontwikkeling. Strukton Worksphere is zowel op kwaliteit als op prijs de geschikte partij voor ons gebleken.’

De overeenkomst vangt aan met een prestatieovereenkomst voor alle kantoorinstallaties en een inspanningsovereenkomst voor de laboratorium-installaties. Vanaf het tweede contractjaar wordt ook het onderhoud aan laboratoriuminstallaties volgens de prestatieovereenkomst uitgevoerd. Wanneer het onderhoud naar tevredenheid van TNO verloopt, kan de maximale looptijd van de overeenkomst tien jaar bedragen.

M.(Marinus) Schimmel, directeur van Strukton Worksphere: ‘De samenwerking met TNO is voor Strukton Worksphere een unieke kans om kennis uit te wisselen op het gebied van het verduurzamen van panden en het verlagen van de milieubelasting door onderhoud. We kunnen bij TNO onze ervaring op het gebied van energiemonitoring en energiebesparing goed gebruiken.’