Nieuws

Strukton Worksphere speelt in op pps met training voor succesvol samenwerken

18 oktober 2010

Strukton Worksphere is gestart met trainingen ‘Succesvol Samenwerken in een Pps’ (publiek-private samenwerking). De tweedaagse trainingen zijn samen met VeranderVisie ontwikkeld.

Begeleiding bij verandering

Met het aanbieden van deze trainingen heeft Strukton Worksphere een nog niet eerder vertoond concept geïntroduceerd. De training is tot in detail toegespitst op nieuwe ontwikkelingen binnen de pps- en prestatiecontracten. Als onderdeel van de totaaloplossing op het gebied van exploitatiemanagement levert Strukton Worksphere transitiemanagement aan haar opdrachtgevers voor het begeleiden van veranderingen. Training van medewerkers in nieuw gedrag is hier een essentieel onderdeel van.

Integrale kijk op dienstverlening

Binnen een pps- of een prestatiecontract geldt een vaste vergoeding voor geleverde diensten. Wanneer de afgesproken dienstverlening niet volledig volgens afspraak verloopt, volgen kortingen op deze vergoeding (boetes). Voor medewerkers is het even wennen om de kwaliteit van dienstverlening integraal te benaderen en hierop te anticiperen.

Met de training ‘Succesvol Samenwerken in een Pps’ krijgen medewerkers inzicht in hoe een pps- of prestatiecontract werkt. Vervolgens wordt besproken hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de integrale dienstverlening en hiermee kortingen op vergoedingen (boetes) kunnen helpen voorkomen. Hierbij wordt niet alleen naar de eigen dienstverlening gekeken, maar ook naar die van de andere consortiumpartners. Door elkaar te helpen signaleren en verbeteren, wordt ieders dienstverlening geoptimaliseerd. Dat is de kern van integraal samenwerken.

Makkelijk terugverdiend

Binnen een pps- of prestatiecontract staat het nemen van verantwoordelijkheid centraal. Ook tijdens de training ‘Succesvol Samenwerken in een Pps’ van Strukton Worksphere en VeranderVisie is dit het geval. De deelnemers bedenken dan ook zelf hoe zij elkaar het beste kunnen helpen met het optimaliseren van de dienstverlening en het voorkomen van boetes. Zo verdient de investering in de training zichzelf terug: boetes worden voorkomen door de acties van getrainde medewerkers. Maar efficiënter samenwerken heeft niet alleen een hogere dienstverlening tot gevolg. Ook hebben zowel de medewerker als de eindgebruiker van de dienstverlening hierdoor meer voldoening in de samenwerking.

Meer informatie over deze training en hoe u hiervoor in kunt schrijven vindt u hier.