Nieuws

Stork en Strukton tekenen overeenkomst

06 augustus 2010

Onlangs hebben Stork en Strukton Worksphere een overeenkomst getekend waarbij Strukton Worksphere de verantwoordelijkheid krijgt voor de levering van multiservice facilitaire diensten aan Stork voor een periode van drie jaar. De businessunit Exploitatie van Strukton Worksphere zet hiervoor zijn facilitaire expertise in.

Locaties van Fokker Aerospace

De overeenkomst heeft in eerste instantie betrekking op vier locaties van Fokker Aerospace. Dit zijn Fokker Aerostructures in Papendrecht en Hoogeveen en Fokker Services in Nieuw Vennep en Schiphol. De dienstverlening omvat de scope zoals omschreven in NEN 2748 en 15221. Welke diensten geïmplementeerd worden, is afhankelijk van de specifieke situatie en behoefte van de Fokkervestiging. Hierbij gaat het onder andere om de facilitaire diensten beveiliging, catering en schoonmaak.

Doelstelling Stork Corporate Procurement

De afgelopen jaren hebben de activiteiten van Stork Corporate Procurement in het teken gestaan van optimalisatie van verschillende opzichzelfstaande contracten.
Stork Corporate Procurement heeft, hierbij geadviseerd door VFM Facility Experts, gezocht naar verdere optimalisatie door het clusteren van gelijksoortige diensten in een integraal dienstverleningscontract. Doelstellingen hierbij zijn:

  • Een hogere professionaliteit, controle en flexibiliteit middels een eenduidige aansturing door één dienstverlener.
  • Vereenvoudiging van het facilitaire service proces.
  • Verdere kostenbesparingen door optimalisatie van het beheer.
  • Verminderen van de managementaandacht op de uitvoering van de dienstverlening.

Na oriënterende gesprekken met diverse aanbieders, die actief zijn binnen de multiservice facilitaire dienstverlening, heeft Stork - op grond van de meest onderscheidende schriftelijke aanbieding en de mondelinge toelichting - besloten de opdracht aan Strukton Worksphere te gunnen. Strukton Worksphere is een werkmaatschappij van Strukton.