Nieuws

Congres ‘Elke dag frisse lucht’

26 april 2010

Op 9 juni aanstaande organiseert Arbo-VO in samenwerking met de vakbonden, VO-raad en Strukton Worksphere het congres ‘Elke dag frisse lucht’. Op dit congres staat het binnenklimaat op scholen in het Voortgezet Onderwijs (VO) centraal. VO-scholen krijgen praktische tips om met kleine aanpassingen het binnenklimaat van een schoolgebouw aanzienlijk te verbeteren.

Kwaliteit binnenklimaat onder de maat

Uit onderzoek is gebleken dat in vier op de vijf onderzochte klaslokalen in het Primair Onderwijs het CO2-gehalte hoger is dan de gezondheidskundige advieswaarden. De gevolgen: meer ziekteverzuim en leerlingen en leraren voelen zich minder goed. Bovendien blijkt het binnenklimaat invloed te hebben op de leerprestaties. Om de kwaliteit van het binnenklimaat in het Voortgezet Onderwijs (VO) te bepalen, onderzoekt Strukton Worksphere op verzoek van de VO-raad momenteel de kwaliteit van het binnenklimaat in het VO. De vakbonden hebben Loyalis gevraagd de luchtkwaliteit in VO-scholen onder de loep te nemen en met verbetervoorstellen te komen.

Onderzoeksresultaten

Tijdens het congres worden de resultaten van de onderzoeken van Loyalis en Strukton Worksphere gepresenteerd. Verder komen de belangrijkste aspecten van het binnenklimaat aan de orde. Zo bespreekt mevrouw Van Bronswijk, hoogleraar gezondheidstechniek aan de TU Eindhoven, de laatste wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen binnenklimaat, welzijn/gezondheid en leerprestaties.

Praktische tips

Onderwerpen van de workshops zijn onder meer de ervaringsbeleving (ervaar zelf hoe een lokaal met een hoge CO2-concentratie ’voelt’), bouw, beheer en exploitatie, medezeggenschap in de werkomgeving en de invloed van het binnenklimaat op leerprestaties en ziekteverzuim. Kortom, ’Elke dag frisse lucht’ levert deelnemers praktische tips op om met kleine aanpassingen het binnenklimaat van schoolgebouwen aanzienlijk te verbeteren.

Meer informatie

Het congres is op 9 juni 2010, van 10.00 tot 17.00 uur in de Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw).