Nieuws

Binnenklimaat Voortgezet Onderwijs voor verbetering vatbaar

28 september 2010

Het binnenklimaat op scholen in het Voortgezet Onderwijs is voor verbetering vatbaar. Dat wijst onderzoek van Strukton Worksphere uit. De resultaten tonen aan dat het binnenklimaat in de meerderheid van de onderzochte schoollokalen onder de maat is. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat gemeenten te weinig geld uitgeven aan schoolgebouwen. Dat werd op Prinsjesdag bekend.

Binnenklimaat_op_scholen 

Meer ziekteverzuim en mindere leerprestaties

Een slecht binnenklimaat heeft meer ziekteverzuim tot gevolg en blijkt bovendien een negatieve invloed te hebben op de leerprestaties van leerlingen. Op basisscholen is hier al veel onderzoek naar gedaan. Voor het Voortgezet Onderwijs was hier tot nu toe nog weinig over bekend.

Onderzoek

Het onderzoek van Strukton Worksphere is dit jaar uitgevoerd, in 61 lokalen van 15 scholen, die geselecteerd zijn op basis van verschillende typen ventilatiesystemen. De binnenluchtkwaliteit werd geanalyseerd via CO2-metingen. Verder werden invloedsfactoren op binnenluchtkwaliteit als ramen en bezetting gemeten.

Resultaten

Volgens de richtlijnen van de GGD geldt dat in:

  • 21% van de door Strukton Worksphere gemeten lokalen te allen tijde een acceptabele luchtkwaliteit heerst
  • 17% maatregelen ter verbetering worden aanbevolen
  • 62% van de lokalen in de categorie onacceptabel valt en direct verbeterd moet worden.

Vooral lokalen zonder mechanische ventilatie bleken slecht te scoren: in de 19 lokalen uit het onderzoek werd niet aan de gezondheidsvoorschriften van de GGD voldaan. De invloed van het openen van ramen bleek in de meeste gevallen onvoldoende om aan de richtlijnen te voldoen. Wél kan de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren als er minder leerlingen per m² in het lokaal zijn. Verder wees het onderzoek uit dat in de meeste lokalen een lagere temperatuur en relatieve vochtigheid voorkwamen, dan de minima die de ISSO 89 norm aangeeft als ondergrens.

Verklaring

Een verklaring voor het slechte binnenklimaat kan zijn dat gemeenten te weinig geld uitgeven aan schoolgebouwen in onder andere het Voortgezet Onderwijs. Dit bleek uit de begroting van het Gemeentefonds 2011 die met Prinsjesdag is verschenen. Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad: ‘Veel leerlingen hebben les in te oude gebouwen die veel onderhoud vergen, met slechte luchtkwaliteit en temperatuurregeling. Maar gemeenten kiezen er vaak voor het geld dat bestemd is voor schoolgebouwen aan andere dingen uit te geven.’