Zorg

Strukton Worksphere staat voor het creëren van gezonde gebouwen. Dit doen wij door de gebruikers en het gebouw met al haar data slim op elkaar te laten aansluiten. Met als resultaat een positieve ervaring/beleving van uw zorggebouw. U bent goed in zorg. Wij hebben veel kennis omtrent gebouwen. Samen leveren wij ‘De Beste Zorg in Gezonde Gebouwen’.

Gang ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden
Ziekenhuis rolstoel in hal
Ziekenhuis centrale hal Vlietlandziekenhuis
zorg3
 

De gezondheidszorg blijft in beweging. De regie komt steeds meer bij de burger te liggen. De invloed van de zorgverzekeraars neemt toe in het beoordelen en contracteren van zorginstellingen op prijs en kwaliteit. Ziekenhuizen worden compacter, kijken kritischer naar zorgprofielen en vertalen deze naar hun  zorgvastgoed in volume en prijs. In de care wordt de behoefte aan nieuwe woonconcepten groter, waarbij de rol van domotica en e-health steeds belangrijker wordt. Hoe kan de individuele zorgorganisatie zich blijven onderscheiden, flexibel meebewegen met de ontwikkelingen en ook de concurrentie voor blijven? In de visie van Strukton Worksphere focussen zorginstellingen zich op de wensen en individuele behoeften van patiënten en zorgverleners. Door deze wensen continu te vertalen naar het zorggebouw, creëren we samen een onderscheidende omgeving. Het gebouw beweegt mee, slimme techniek ondersteunt hierin. Samen bieden wij zo de beste zorg in een gezond gebouw.

Patient journey naar de toekomst

De 'patient journey' is ons uitgangspunt. En die begint al thuis. Ook de reis van thuis naar zorglocatie (in dit geval uw zorggebouw) heeft immers invloed op de belevingswaarde van de geleverde dienstverlening en van het zorggebouw. Stressfactoren spelen hier een belangrijke rol; dat is het aanknopingspunt voor verandering.

hhhu56etmlk

Strukton Worksphere zet  'big data' en techniek in om stress te reduceren. Bij nieuwbouwprojecten of renovatie van zorginstellingen is de patient journey de basis voor het ontwerp. Het gaat niet meer om individuele voorkeuren van bestuurders of architecten, maar om het daadwerkelijk centraal stellen van patiënt of cliënt. In de toekomst zal het zorggebouw meebewegen met de individuele voorkeuren van de patiënt. De techniek neemt via sensortechnologie, track and tracé systemen, apps en robottoepassingen een dominante plaats in. Het zorggebouw en de dienstverlening past zich aan ù aan. Immers, uw zorgorganisatie wéét toch dat u komt?

Kennispartner 

Zijn dergelijke ambities haalbaar en betaalbaar? Strukton Worksphere is ervan overtuigd dat dit kan. Onder andere door onze kennis en ervaring van integrale resultaatgerichte contracten. Door de exploitatie-effecten van ontwerpkeuzes voor 20 tot 30 jaar inzichtelijk te maken, facilitaire processen lean in te richten, het besturingsmodel hieraan aan te passen en proactief te sturen op kritische prestatie indicatoren (KPI), kan op de exploitatiekosten bespaard worden.
Strukton Worksphere wil hierbij uw kennispartner zijn: wij kunnen adviseren (inzicht bieden), uw professionals ondersteunen (kan het slimmer of kan het anders) of desgewenst de dienstverlening overnemen. Nieuwe verdienmodellen in relatie tot duurzaamheid kunnen met u onderzocht en ingevuld worden. Vanuit een ander perspectief geven zij een positief effect op de exploitatie. Zo creëren we nieuwe investeringsruimte om (duurzame) ambities te realiseren, zonder afhankelijk te worden van bankleningen. Kortom, er zijn meerdere manieren om uw ambities te realiseren!

Netwerkpartners

Strukton Worksphere is van mening dat het bieden van toegevoegde waarde bij opdrachtgevers niet alleen van ons bedrijf afhankelijk moet zijn. Kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken (luchtvaart, civiele techniek, hotels, ICT etc.) vertalen wij met diverse partijen naar dienstverlening voor de zorg. Zo brengen we toegevoegde waarde en innovatiekracht samen.

Veiligheid, continuïteit en betrouwbaarheid

Sinds jaar en dag zijn wij een gerenommeerde technologie- en bouw- en installatieonderneming in de zorgsector; zowel in de care als in de cure. Een partner die weet hoe het er op de ziekenhuiswerkvloer aan toe gaat. Die weet dat veiligheid, continuïteit en betrouwbaarheid essentieel zijn. Zeker in ruimtes als operatiekamers, op intensive care-afdelingen en de spoedeisende eerste hulp. Dit projectenoverzicht geeft u een korte introductie. Met innovatieve huisvestingsoplossingen voor zorginstellingen waarin de wens van de (toekomstige) patiënt én zorgdienstverlener centraal staat, maken we samen in de toekomst het onderscheid. Zo komen we tot de beste zorg in gezonde gebouwen.